Dokument Média

Ekopublika 2019

Obrázek nebo fotografie#27074

Již nyní můžete nominovat články za rok 2019 do čtvrtého ročníku Ekopubliky. Čas máte do konce února 2020.

Cena se uděluje za česky psaný text publikovaný v roce 2019, který pojednává o environmentálních tématech týkajících se ČR, Evropy nebo zemí celého světa. Na cenu nelze nominovat rozhovory vzhledem k problematičnosti posuzování míry vkladu tazatele a tázaného. 

Více informací k přihlášce a formulář k nominování článku naleznete zde

Základní informace k nominacím: 

Nominovat na Ekopubliku 2019 může kdokoliv, autor/ka článku však nemůže nominovat sám/sama sebe. Přílohou každé řádně podané nominace článku z tisku musí být papírová nebo elektronická kopie (sken) nominovaného článku, ze které je zřejmé, kdy, kde a kým byl publikován. Pro nominování článků ze zpravodajských webů platí, že 

se jedná o internetové médium s denní či týdenní aktualizací, s kontaktovatelnou redakcí a vydavatelem, které se nespecializuje na environmentální a ochranářská témata;

nelze nominovat texty z osobních blogů ani z webů, které nemají zřetelně deklarovaného vydavatele;

autor textu musí být snadno dohledatelný a kontaktovatelný;

nominovaná verze článku (zaslaná v jednoduché textové kopii) musí být opatřena webovým odkazem a datem, k němuž byla kopie pořízena.