Společnost a politika Věda

Pomozte založit včelí zahradu

Logo ze stránek www.zlatobyl.cz

Včela je jeden z mála živočichů, na němž je člověk závislý životem.

Spolek Zlatobýl si vzal za svůj hlavní cíl pečovat o pozemky v Podkrkonoší a postupně je přetvářet ve volně přístupné terapeutické zahrady. Vznikl v roce 2011 díky nadšení skupiny spolužáků, studentů umělecké terapie a léčebné pedagogiky na vyšší škole Akademie sociálního umění Tabor (o jiných aktivitách jeho studentů a absolventů jsme referovali zdezdezde a zde). Za devět let existence spolku se jeho deseti členům a řadě sympatizantů (kteří v něm všichni pracují na dobrovolné bázi, vedle svých občanských zaměstnání: úředník, terapeut, učitel, elektrikář či profesionální zahradník) podařilo silně přetvořit své zázemí v minulosti zanedbávaném kraji na pomezí někdejší jazykové hranice. Zahrady, kterých se ujal, jsou obdělávány bez použití umělých hnojiv a pesticidů s použitím prvků biodynamického zemědělství a permakultury, vzniklo několik chráněných hájků a sušárna bylin, na bázi waldorfské pedagogiky je zde handicapovaným nabízena zahradní terapie a místní děti se v sousedském programu Zlatobýlek seznamují s přírodou a péčí o ni. Významnou aktivitou je dlouhodobá oprava vily s funkcionalistickými prvky v Nové Vsi nad Popelkou (která byla v roce 1947 postavena místní továrnickou rodinou Dědkových a během následujících let dovedena až do stádia ruiny), kterážto budova je do budoucna zamýšlena jako sociální terapeutické a kulturní zázemí nejen života spolku, ale celé obce – včetně podkrovního bydlení pro potřebné.

Zlatobýl, jehož mottem je „Uzdravovat krajinu i člověka“, se nyní zaměřil na vytvoření místa věnovaného především včelám a dalšímu hmyzu, který v konvenčně obhospodařované krajině postrádá útočiště i zdroj potravy. Za tímto účelem přišel s kampaní na stránce HitHit.

Dále cituji z tiskové zprávy spolku:

Co chceme udělat?

S vybranou částkou chceme uskutečnit proměnu části pozemků věnovanou včelám a dalšímu hmyzu. Včely do krajiny neodmyslitelně patří a jsou inspirací pro porozumění přírodě jako celku. V připravované zahradě jim chceme poskytnout útočiště a zároveň upozornit na důležitost hmyzu v krajině. Včela ke svému životu člověka v podstatě nepotřebuje, ale v opačném případě to už neplatí. Bez včel a jiných opylovačů se neobejdeme, zaniká bez nich pestrost krajiny. Pro realizaci Včelí zahrady jsme vybrali slunný kout, který bude osázen keři a rostlinami poskytujícími včelám různorodý a celosezónní zdroj potravy a obohacen o vodní a krajinné prvky. Včely nechceme chovat primárně pro získávání medu, ale pro posílení celého ekosystému i včel jako takových. Klasické úly tak budou doplněné i alternativními variantami, myslíme i na včely samotářky a další hmyz, který na anglických trávnících nebo konvenčně obhospodařovaných polnostech nenachází úkryt ani obživu. Zahrada bude doplněná i zázemím pro člověka. Odměny pro dárce jsou ovoněné bylinami z našich zahrad, ale najdete tam i zajímavé kurzy, víkendové vydechnutí v naší zahradní maringotce či další dárky.

Více informací o nás i našich projektech můžete najít na našem webu, kde bude navíc přibývat mnoho aktualit a čerstvých odměn. Pomůže nám nejen zaslaná částka, ale třeba i každé sdílení, ať už mailem či na sociální síti (máme facebookovou stránku), like, či každá zmínka těm, které by to mohlo zajímat.

Děkujeme vám všem, kteří do toho jdete s námi!

Za Zlatobýl

Markéta, Hanka, Martin, Christian, Agáta a všechny Kateřiny“

Stránka hithitové kampaně Včelí zahrada je zde.