Společnost a politika Domov

Ostravica Textilia a její budoucnost: občané usilují o krásnější centrum a obnovu zašlé slávy

Foto autor.

Ostravica Textilia, chlouba prvorepublikové architektury v centru Ostravy vypadá posledních 20 let tragicky. Co se za tu dobu vlastně událo? A jaká bude budoucnost této nepřehlédnutelné budovy?

Na uvolněné parcele byl v letech 1928-1929 postaven obchodní dům Textilia (ve stylu art deco s funkcionalistickými prvky) a stal se okamžitě jedním z největších a nejluxusnějších v tehdejší Ostravě, tzv. první Československé republice (ČSR), nejen díky tomu, že byly použity kvalitní materiály jako mramor a sklo na železobetonovém skeletu. Po válce byl roku 1948 obchodní dům znárodněn, v 60. letech zde probíhaly např. módní přehlídky, které byly obnoveny i v letech 90. letech, kdy byla budova oceněna mezinárodní cenou architektů Grand Prix. V roce 2000 se novým majitelem obchodního domu stal opavský podnikatel Kamil Kolek. Krátce na to se v budově Ostravice Textilie zřítily stropy při opravách, které vlastník Kamil Kolek prováděl bez stavebního povolení.

Kvůli tomu byl obchodní dům znovu uzavřen, od roku 2003 pak byla chlouba Moravské Ostravy uzavřena definitivně.

Následně vzniklo na popud záchrany budovy několik petic občanů. O záchranu usiloval např. i ostravský spolek Za krásnou Ostravu.

Vlastnické právo má nyní společnost Ostravica 2020 z Prahy, jejímž jednatelem je Daniel Zeman z Havířova, podle našich informací žijící však dlouhodobě v Praze, zabývající se správou a prodejem nemovitostí. Ten je nyní podílníkem hned v několika podnicích v likvidaci (Czech brokers, Premier atp.).

„V roce 2020 se lidé projdou po opraveném schodišti, které bude zrestaurované přesně do takové podoby, jakou si ještě mnozí pamatují. A v mezipatře si tak jako kdysi dají zákusek nebo chlebíček,“ ujišťoval na počátku roku 2015 vlastník Daniel Zeman.

Dva ze čtyř domů z areálu koupil později liberecký podnikatel Michalis Dzikos a měl záměr z nich vybudovat hotel. Vlastník druhé poloviny komplexu, právě Daniel Zeman, prezentoval svůj záměr, kdy chtěl svou část Ostravice nabídnout mladým lidem ke kulturním akcím. Zamýšlel, že by se budovy měly otevřít veřejnosti už na konci roku 2020.

V současnosti není budova nijak památkově chráněna a aktuálně, 15. května 2020, bylo zastaveno správní řízení mezi Ridera Bohemia a.s. a právě společností Ostravica 2020 s.r.o. Kam a jak rychle bude postupovat rekonstrukce budovy, je tak i letos na jaře stále otevřené.

„Ostravica pro mě jsou především krásné vzpomínky na dětství a nejen Ostravica. Do Ostravy jsme jezdili každý pátek na nákupy. Ostravice je jedna z nejkrásnějších budov v Ostravě a byl bych velmi rád, kdyby byla uvedena do původního stavu a využívaná k původnímu účelu. Rád bych tam zase chodil nakupovat a mnohem raději než na Novou Karolinu (…) Ostravica, to vždy bylo příjemné prostředí. Líbilo se mi krásné schodiště a pěkná restaurace s občerstvením. Pamatuji si igelitovou tašku, kterou jsme měli doma, a na ní bylo napsáno: OSTRAVICA BYLA JE A BUDE, což dnes již není pravda, a byl bych rád, kdyby to zase pravda byla. Je to památka, která by měla zůstat zachována pro další generaci, aby poznali i jiné stavby, a když se dá opravit značně zbořený zámek, tak si myslím, že by měla jít opravit také Ostravice,“ uvádí např. Jan Cypro z Rychvaldu, jako jeden z občanů, kterému není osud této budovy lhostejný.

A např. Jana Dokoupilová, obyvatelka Ostravy, k tomu dodala: „Pamatuji si velmi dobře věhlas tohoto módního domu. Opravdu to byl zážitek procházet jednotlivá patra, všude dýchala atmosféra 20. let minulého století, i když v prodeji byly nabízeny právě nové aktuální a moderní kousky všeho (od látek, konfekce, obuvi po hračky pro děti). Měla jsem tento obchodní dům s jeho atmosférou moc ráda, a přála bych si zachování této budovy v původním duchu…“

V současnosti vznikla v Ostravě nová iniciativa, která chce přispět k lepší informovanosti občanů Ostravy o tomto místě a zejména k tomu, aby odpovědní lidé přispěli co možná nejrychleji k znovuotevření domu v Ostravě. Iniciativu podpořil např. Ladislav Vrchovský, předseda Společnosti pro kulturu a umění v Ostravě nebo Institut vzdělávání a rozvoje.

„Je důležité, aby Ostravané znali svou historii a mohli ji obdivovat i při každodenních pochůzkách městem za povinnostmi či za zábavou. Myslíme si proto, že by bylo velmi inspirativní, aby budova Ostravice, 20 let od zřícení části stropu, měla možnost znovu ožít,“ říká jeden z iniciátorů nové výzvy směřující k dokončení oprav.