Společnost a politika Média

Ivan Hoffman získal Krameriovu cenu

Ivan Hoffman, zdroj archiv KN

Krameriova cena je udělována od roku 2016 Asociací nezávislých médií. Krameriovu cenu už v minulosti získali lidé z okruhu KN: naše družstevnice Eva Kantůrková a náš příležitostný autor Jaroslav Bašta (mimochodem oba signatáři Charty 77). Poprvé se ale nositelem ceny stal novinář, který byl nejen zakládajícím družstevníkem, ale i dlouhodobým autorem našich novin, v nichž měl i své stálé rubriky Bez pardonu (2011–12, v papírových KN) a Obživlosti (2017–19, v digitální podobě). Blahopřejeme a jsme rádi, že jsme se i my mohli podílet na (jak praví zdůvodnění) „dlouholeté vynikající komentátorské tvorbě“, za niž byl Ivan Hoffman po právu oceněn.