Společnost a politika Domov,Politika

Měli odvahu žít

Obálka knihy. Repro archiv autora

Dvoudílná publikace historičky Miroslavy Polákové, kterou v roce 2018 vydalo nakladatelství Academia, přibližuje okolnosti i detaily protinacistického odboje na Uherskobrodsku v letech 1939–1945. O tom, že se jedná o výjimečné historiografické dílo, svědčí nejen jeho rozsah (takřka 1250 stran), ale také ocenění a ohlasy, kterých se mu dostalo. Chvály jsou v tomto případě namístě, neboť odborná i redakční úroveň knihy je na vysoké úrovni. Čtivá kniha je napěchována fakty, jmény, tabulkami i fotografiemi. Miroslava Poláková v rozsáhlém pojednání zpracovala kromě množství archivních materiálů také ústní výpovědi více než 140 osob. Velkou zásluhou autorky je skutečnost, že díky mravenčí práci dokázala ve svém díle soustředit množství informací a svědectví, které by jinak zůstaly buď neobjeveny, nebo zapomenuty. V případě protektorátní éry, během níž zahynuly tisíce obyvatel někdejšího Československa, je to čin nanejvýš potřebný. Region jihovýchodní Moravy byl v té době strategicky důležitou zónou, a tak i odbojové dění zde bylo pestřejší než ve většině koutů Moravy a Čech. M. Poláková z této skutečnosti funkčně těží a vykresluje hodnověrný obraz organizovaného protinacistického odboje, různých ilegálních aktivit či terénního partyzánského boje soustředěného převážně v oblasti Bílých Karpat. Autorka si kladla za cíl nahlížet a historii co nejvíc nestranně, porovnávat zjištěné informace a konfrontovat shromážděná svědectví. Politický pohled na dějiny protežující tu či onu ideologickou stranu je jí cizí. I díky tomu kniha působí objektivně a nezaujatě. Paradoxem dneška je skutečnost, že vydání rozsáhlé publikace bylo možné až po několikaletém úsilí autorky o shromáždění potřebných finančních prostředků. Fakt, že náklad je již rozebrán a publikace je tak dostupná především ve veřejných knihovnách, je určitým zadostiučiněním. Vykřičník nad hodnotovou orientací současné společnosti však zůstává.

Miroslava Poláková: Měli odvahu žít. Odboj na Uherskobrodsku 1939-1945. Academia, Praha 2018