Společnost a politika Zahraničí,Ekonomika

Nepodmíněný příjem může být pro nejchudší lidi lékem proti pandemii

Foto Tomáš Koloc.

Rozvojový program OSN navrhuje dočasný nepodmíněný příjem pro nejchudší. Mohlo by to zabránit šíření nemoci covid-19.

Chudoba představuje zdravotní riziko, a to i v době koronavirové krize. Zůstat pro jistotu doma, to si nemůže dovolit každý. Rozvojový program OSN (UNDP) nyní představil mimořádný nápad, jak to přeci jen umožnit více lidem. Požaduje nepodmíněný (nebo také základní) příjem pro nejchudší lidi na světě – dočasně, ale okamžitě.

„Mimořádná doba vyžaduje mimořádná sociální a ekonomická opatření,“ říká výkonný ředitel UNDP Achim Steiner. „Různé záchranné sítě a plány obnovy se nesmějí zaměřovat jen na velké trhy a velké podniky.“ Dočasný základní příjem by podle něj mohl zpomalit šíření onemocnění Covid-19.

Je to závěr nové studie (Dočasný základní příjem pro ochranu chudých a ohrožených lidí v rozvojových zemích), kterou UNDP zpracoval. Necelých 200 miliard (109) dolarů měsíčně by zajistilo základní příjem pro 2,8 miliardy postižených lidí (z toho je cca 1 miliarda chudých a 1,8 miliarda chudobou ohrožených) ve 132 rozvojových zemích celého světa.

Kde tyto peníze vzít? UNDP připomíná požadavek generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese: moratorium na splácení dluhů rozvojových zemí. Rozvojové a nově industrializované země mají letos na splácení dluhů vynaložit více než tři biliony (1012) dolarů. Z této částky by tedy bylo možné navrhovaný základní příjem financovat po nezanedbatelně dlouhou dobu (nejméně rok a čtvrt).

3,20 místo 1,90 dolaru denně

UNDP navrhl několik možností výpočtu základního příjmu. Měsíční platby by mohly být například vázány na hranici chudoby příslušné země. UNDP došel k minimální sazbě základního příjmu 3,20 dolaru, pokud je hranice chudoby 1,90 dolaru denně.

Jinou možností by bylo vyplácet polovinu průměrného příjmu v příslušné zemi. Nebo by mohl být vyplácený základní příjem ve všech zemích stejný. UNDP navrhuje v tomto případě sazbu 5,50 dolaru.

Rozvojová organizace Oxfam došla v dubnu v jedné studii k závěru, že koronavirová pandemie uvrhne na celém světě do chudoby na 500 milionů lidí. Podle této studie pracují dvě miliardy lidí v neformálním sektoru ekonomiky, většina z toho v chudých zemích. Jedná se právě o tu skupinu, která by podle UNDP obzvláště profitovala ze základního příjmu – jinak nemá žádné zajištění.

Mezinárodní organizace pro pomoc dětem World Vision tento průlom pochválila. Zejména děti podle ní nesou v důsledku koronavirové pandemie „nesnesitelná břemena“. „Musíme rychle najít řešení, která budou fungovat teď, abychom ochránili děti před vykořisťováním a pádem do extrémní chudoby,“ požaduje předseda organizace World Vision Andrew Morley.

Kromě otázky, zda je návrh politicky prosaditelný, by se zřejmě objevily i praktické výzvy. Mnoho lidí, kterým by základní příjem náležel, například není úředně evidováno nebo nemají bankovní účet. Alespoň pro druhý problém navrhuje UNDP řešení: peníze by mohly být vypláceny prostřednictvím rozšířenějších účtů mobilních telefonů.

Text, který původně vyšel v deníku taz, přetiskujeme díky laskavosti (družstevní) redakce taz. Pro Kulturní noviny jej přeložil Pavel Mašarák.

V KN už o nepodméněném základním příjmu vyšel překlad rozhovoru s jeho hlavním německým propagátorem Götzem Wernerem, esej Miluše Kubíčkové a Tomáše Koloce o jeho kořenech v systému v sociální trojčlennosti, text z TAZu o praxi NZP ve Finsku, a informace o návrhu papeže Františka na nepodmíněný základní příjem pro krizovu Evropu, kterého se jako první chopilo Španělsko, v rozhovoru se španělským občanem Petrem Kadlecem.