Poezie Kultura

Zvířetník se svatosvatě splašil s planetami

Středověká mozaika zvířetníku z Bejt Alfa. Repro Wikimedia Commons

Epigram (nejen) astrologický, který napsal ve dvanáctém století Abraham ibn Ezra.


Zvířetník se svatosvatě splašil s planetami,
když jsem se já chudák rodil na zemi.
Neboť slunce nehaslo by za horami,
kdybych obchodoval svícemi.
A závod s rubáši kdybych si otevřel
– takové mám v hvězdách divné klikyháky –
do smrti by nikdo neumřel!

 

Abraham ibn Ezra (1092–1167) byl středověký židovský učenec, nazývaný Obdivuhodný doktor. Narodil se ve španělské Tudele, procestoval severní Afriku, Mezopotámii, Itálii, Francii a Anglii. Je po něm pojmenována synagoga v Káhiře i kráter na Měsíci. Vedle poezie je také autorem astronomických, lékařských a jazykovědných spisů i komentáře k Pentateuchu. Citovaná báseň vyšla v českém překladu Jiřího Langera v antologii hebrejské poezie Zpěvy zavržených (nakladatelství Práh, 1993).