Kultura a umění Domov,Kultura

Brno Art Week za všech okolností

Po brněnských sochách s Radkem Horáčkem. Foto archiv BAW Autorské básnické čtení. Foto archiv BAW Team BAW 2020. Foto archiv BAW Znělka k pořadu isspirátor. Foto archiv BAW Listování. Foto archiv BAW

Na co jste se báli zeptat své učitelky výtvarné výchovy? Viděli jste někdy cvičit umělce? K tomu knihy o umění, poezie, domácí vernisáže nebo příběhy umění na místech, kde dřív bylo a už není. Pokud jste nestihli sledovat akce již tradičního brněnského týdne, který spojuje výtvarným uměním, můžete si jej „přehrát“ znovu  – celý byl totiž online.

Obrazovky místo galerií! Tímto krátkým heslem lze vystihnout podzimní Brno Art Week 2020. Letošní ročník byl nemile poznamenán nouzovým stavem, který ani v jarních měsících neumožnil přístup veřejnosti do galerijních institucí. Organizátoři si kladli otázku, jestli vůbec a jakým způsobem realizovat a zprostředkovat uměním nasycený týden v době, kdy jsou galerie, muzea a umělecké školy uzavřeny. Odpověď však byla jasná. „Brno Art Week bude!“ znělo od odhodlaného organizátorského týmu v zastoupení Galerie TIC a katedry výtvarné výchovy PdF MU.

Jedenáctý ročník byl tak ve znamení terénních videoreportáží. „Cílem bylo udělat takový program, aby byl validní. A zároveň, aby se nastavily různé směry, kam Brno Art Week může směřovat v rámci on-line prostoru,“ komentuje přípravu BAW spolupořadatel Šimon Kříž.

Během jednoho měsíce bylo natočeno na několik desítek videí a byly sesbírány materiály od předních brněnských institucí. Co v programu najdete? Ráno i večer jsme se mohli protáhnout s Artrozcvičkami, které jsou autorskými artovými adaptacemi rozcviček běžných. Kromě úvodní rozcvičky BAW lze cvičit například s akčním umělcem Vladimírem Havlíkem, s obrazy Ester Hotové nebo se můžete performativně protáhnout s Barborou Kašubovou. Všechny rozcvičky však mají jedno společné  – mají blahodárný vliv na tělo a duši v době, kdy většinu času trávíme právě u počítače.

Odpolední program byl zpestřen procházkami po brněnských sochách v podání Radka Horáčka a nechyběla komentovaná prohlídka kurátora Rostislava Koryčánka s názvem Zbytky umění, během níž byl divák veden po místech, kde už lze na umění jen vzpomínat. Velké očekávání vzbuzoval krátký dokument Brněnské graffiti, který představuje mnohdy opomíjené a tabuizované téma pouličního umění s odkazem k legálním plochám v oblasti Brna. Pamatujme, umění je všude kolem, dokonce i na místech, kolem kterých denně procházíme bez povšimnutí. Fenomén vitrínových galerií představila Silvie Šeborová, teoretička výtvarného umění a zástupkyně Moravské galerie.

V programu se nezapomnělo ani na „knihožrouty“. Těm přímo před zraky knihami listují ruce jejich tvůrců a komentují její vznik a obsah. Seznámení s dějinami umění bere za své publikace To bych zvládl taky, Fait Gallery představuje pohlednice a pracovní list k výstavě Jiřího Kovandy O deset minut dřív, v neposlední řadě stojí za zmínku publikace Jak se dělá galerie z produkce Moravské galerie.

Nedílnou součástí programu bylo nové uvedení televize katedry výtvarné výchovy s názvem TVKVV, které každý den vysílalo 30ti minutové pásmo pořadů. Pásmo by nevzniklo bez kreativního myšlení a precizního přístupu Marty Kovářové, která společně s doktorandy Šimonem Křížem, Terezou Sikorovou a Janou Ovčáčkovou proměnila velkorysou ideu katedrové televize v realitu. TVKVV každý den začíná pásmem otázek FrequentlyAsked Art Questions, kdy se studenti učitelství prvního stupně PdF MU ptají na to, na co se báli zeptat svojí paní učitelky výtvarné výchovy. Na jejich otázky svižně odpovídají učitelé a doktorandi KVV. Následují Domácí vernisáže, které vznikly pod vedení umělce a pedagoga (neboli vynálezce) Matěje Smetany, v rámci nichž mají studenti možnost odhalit a komentovat svá nová díla v domácích podmínkách. Formou soutěže byli do pořadu Inspirátor zapojeni i učitelé z celé České republiky, aby prezentovali příklady inspirativních výtvarných zadání pro své žáky. O další zpestření se postarala dvojice Zbyněk Fišer a Eliška Lomičová, kteří oslovili k účasti v pořadu Autorské básnické čtení zavedené i začínající básníky s výzvou natočit svoji báseň v prostředí, které pro ni vyberou. DAD je zkratkou pro pořad Dílo-autor-dialog, kdy Radek Horáček přímo zpovídá tvůrce před jejich veřejně přístupnými díly (Jan Ambrůz, Helena Lukášová, Věra Marešová a další).

Přes všechny nevýhody toho, že se letos v týdnu divák nesetkal s uměním, umělcem, kurátorem, snad ani pedagogem naživo, je tu jedna výhoda! Může se on-line setkat s uměním kdykoliv, kdekoliv, odkudkoliv a opakovaně, nemůže se vymlouvat, že to nestihl, nebo že je v karanténě. A navíc, zasláním odkazu brnoartweek.cz můžete nakazit i ostatní, ať už je (jeho vztah) pozitivní, či negativní!


Odkazy

https://brnoartweek.cz/
https://www.facebook.com/brno.art.week
https://www.youtube.com/channel/UCixHDJpJ3CdPPhCfRug12qQ/videos