Společnost a politika Domov,Věda,Osobnosti

Našemu družstevníkovi Václavu Hořejšímu byla udělena cena Česká hlava

Václav Hořejší. Foto Ústav molekulární genetiky

Redakce Kulturních novin i za ostatní členy družstva oceněnému blahopřeje a přeje dostatek zdraví a sil v další práci i osobním životě.

V pátek 25. září RVVI (Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace) nominovala imunologa Václava Hořejšího na Národní cenu vlády Česká hlava 2020, která se uděluje pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ve zdůvodnění bylo uvedeno: „Profesor Hořejší v první dekádě vědecké kariéry vyvinul nové afinitní metody izolace a charakterizace biologicky významných proteinů lektinů, včetně nové analytické metody afinitní elektroforézy. Od 80. let až do nynějška se věnuje se především identifikaci a molekulární charakterizaci řady nových povrchových molekul bílých krvinek (leukocytů) a jejich funkčních komplexů.

Jím vedený kolektiv jako první na světě objevil celou řadu takovýchto funkčně významných proteinů a jejich komplexů, včetně tzv. signalizačních membránových mikrodomén (zvaných „membránové rafty“). Tyto výsledky výrazným způsobem přispěly k lepšímu pochopení mechanismů fungování imunitního systému na molekulární úrovni a dosáhly proto velkého mezinárodního ohlasu v odborné literatuře. Vedlejšími produkty základního výzkumu jsou převážně v zahraničí úspěšně komercializovány pro výzkumné a diagnostické účely.

Profesor Hořejší patří do vědecké špičky v ČR a je nejznámějším a v zahraničí nejuznávanějším českým badatelem v oboru molekulární imunologie.

Publikoval v prestižních odborných časopisech. Působil jako hostující badatel na Harvardově univerzitě. V roce 2003 byl zvolen do Učené společnosti České republiky. Byl členem několika vědeckých rad českých vědeckých institucí. Získal řadu významných ocenění, včetně Medaile Hanse Krebse (2009; Federace evropských biochemických společností) a Medaile za zásluhy (udělena prezidentem republiky v roce 2004). Intenzivně se věnuje i popularizaci vědy a vědní politiky (Cena předsedkyně AV za popularizaci v roce 2017).“

Životopis laureáta

Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. se narodil 14. října 1949. V letech 1968 až 1973 vystudoval obor chemie na Přírodovědecké fakultě UK. Roku 1989 byl jedním ze čtyř signatářů petice Několik vět na ÚMG ČSAV a spoluzakladatelem Kruhu nezávislé inteligence.

V roce 1995 byl jmenován docentem a v roce 2000 profesorem imunologie. V letech 2005–2017 byl ředitelem Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR.

V letech 2014–2017 působil v týmu poradců premiéra Bohuslava Sobotky jako poradce pro oblast vědy, výzkumu a vysokých škol. Poradní sbor je podpůrným aparátem předsedy vlády, jehož úkolem je poskytnout potřebnou odbornou kapacitu pro informované politické rozhodování.

27. 9. 2013 mu byla udělena Stříbrná pamětní medaile předsedy Senátu, určená významným osobnostem z řad vědců, umělců, sportovců a dalších veřejných činitelů, kteří vynikají ve svých oborech nebo svými zvláštními činy či schopnostmi.

Vystoupení prof. Hořejšího na Festivalu filozofie ve Velkém Meziříčí 10. září 2020, kde uvedl: „Epidemie choroby Covid-19 nám zkomplikovala životy, a ještě nějaký čas je komplikovat bude. Lze na ní ale najít i několik pozitivních stránek. Veřejnost si nevídaným způsobem v souvislosti s epidemií doplňuje znalosti z oboru epidemiologie, virologie a imunologie…“ zde.

Záznam slavnostního večera Česká hlava můžete sledovat zde.