Poezie Kultura

Kde se daří ptákům

Obrázek nebo fotografie#30681

Italský futurista Corrado Govoni (1884–1965) a jeho malá lekce z birdwatchingu.

Vlaštovkám na telegrafních drátech.

Bílým holubicím na okapech.

Sokolům ve zříceninách a na katedrálách.

Havranům na hlavách oběšenců.

Pávům na vévodských schodištích.

Papouškům v kuchyních.

Kanárům ve venkovských hotelích.

Dudkům vzlykajícím v korunách topolů za letních nocí.

Vrabcům na střechách, v živých plotech a senících.

Orlům nad neposkvrněnými horami.

Volavkám v bažinách.

Labutím na pólech a ve fontánách.

Barevným kachnám v kanálech.

Trylkujícím skřivanům ve žhnoucí modři.

Sovám a výrům na hřbitovech a v mé duši.

Přeložil Josef Hajný. Vyšlo v časopise Světová literatura 5–6/1969.