Společnost a politika Zahraničí,Ekonomika

Občanská společnost v Německu požaduje radikální obrat v zemědělské politice

Obrázek nebo fotografie#30661

Svaz německých občanských iniciativ „Máme toho dost!“ opět svolává demonstraci. Účast má být možná i z domova. Možná inspirace i pro Českou republiku?

Pod heslem „Pryč s průmyslovým zemědělstvím  – sem s agrárním převratem!“ svolává svaz Máme toho dost! na 16. ledna 2021 už desátou velkou demonstraci. Vedle organizací Chléb pro svět (Brot für die Welt) a Greenpeace, Pracovního společenství rolnického zemědělství (Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft) nebo Německého kruhu pro ochranu přírody (Deutscher Naturschutzring) se na činnosti tohoto svazu podílí ještě dalších 60 spolků a iniciativ. Podporují ho i četné ekozemědělské podniky jako Bioland, Demeter nebo Biocompany. Deník Tageszeitung (taz) je jedním z mediálních partnerů.

„Skutečnost, že nejsou uskutečňována nezbytná opatření vedoucí k restrukturalizaci zemědělství, ničí existence a naše životní prostředí,“ říká mluvčí sdružení Saskia Richartzová. „Požadujeme rychlý záchranný plán a opravdovou změnu politiky.“ Při této restrukturalizaci zemědělství mají být například podporováni drobní zemědělci, aby se zastavil úbytek malých zemědělských statků  – tak zní stěžejní požadavek. Mají být také sníženy počty zvířat, aby bylo možné hospodařit ekologičtěji.

Silným argumentem pro akce svazu je skutečnost, že zemědělství významně poškozuje klima. Ze stejného důvodu je také nutné snížit spotřebu masa. Kromě toho by kvůli zachování biodiverzity a ochraně zdraví mělo být rovněž omezeno používání pesticidů a zastaveno genetické inženýrství. Sdružení „Máme toho dost!“ se kriticky dívá i na nejnovější změny Společné zemědělské politiky EU, která fakticky zachovává kontraproduktivní status quo.

Demonstrace se má konat v berlínské vládní čtvrti, a to při dodržování koronavirových opatření. Novinkou je tentokrát „Akce stopa“: lidé, kteří kvůli pandemii nemohou nebo nechtějí přicestovat, mohou vyfotografovat otisk své nohy nebo boty, k tomu připsat svůj názor nebo požadavek a poslat ho pořadatelům do Berlína. Všechny zaslané příspěvky pak budou v souhrnné podobě prezentovány před kancléřstvím.

V roce 2020 se podle pořadatelů a pořadatelek protestů ze svazu Máme toho dost! zúčastnilo 27 000 lidí a na 170 drobných zemědělců s traktory. Protesty se konají každoročně od roku 2011 u příležitosti zahájení zemědělského veletrhu Zelený týden (Grüne Woche) v Berlíně, který je považován za nejdůležitější veletrh v tomto oboru na světě a v lednu letošního roku zaznamenal rekordní účast. Normálně je týdenní, v nadcházejícím roce ale bude trvat pouze dva dny a bude pořádán výlučně digitálně.


Agrarwende

Tento německý novotvar překládáme opisem „radikální obrat v zemědělské politice“ nebo podobně. Bylo by možné použít i slovo převrat či revoluce. V soudobé němčině je totiž hlavní konotací slova (die) Wende radikální politická a společenská změna v bývalém východním bloku na přelomu let 1989 a 1990, tedy tzv. sametová revoluce.
Obdobně složený pojem Energiewende se používá pro zásadní odklon (německé) energetiky jak od fosilních paliv, tak od jaderné energie.

Jak se účastnit demonstrace i z České republiky

Akce stopa (šlápota, chcete-li) je otevřená pro každého. Otisk nebo obkreslenou nohu nebo botu můžete vyfotografovat a potom sdílet na společenských sítích s tzv. hashtagem #AgrarwendeLostreten nebo přímo nahrát na server pořádajícího svazu ve formuláři na této stránce dole.

Připsat požadavek není povinné a ani nemusí být jen v němčině, vždyť jde o zemědělskou politiku celé EU.

Článek, který původně vyšel v deníku taz, přetiskujeme díky laskavosti (družstevní) redakce taz. Pro Kulturní noviny jej přeložil Pavel Mašarák.