Poezie Kultura

Prosinec

Hans Andersen Brendekilde: Zimní den

Báseň Fráni Šrámka ze sbírky Splav (1916).


Po sněhu půjdu čistém, bílém,

hru v srdci zvonkovou.

Vánoční země je mým cílem.

Až hvězdy vyplovou,

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,

až noční půjdu tmou.

 

Tu ztichnu tak, jak housle spící,

a malý, náhle, dětinný,

a v rukou žmole beranici,

včarován v ticho mýtiny,

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,

svých slz až přejdu bystřiny.

 

Mír ovane mne, jak by z chléva,

v němž vůl a oslík klímají,

světélka stříknou zprava, leva,

noc modrá vzlykne šalmají,

tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko již,

snad pastýři mne poznají…

 

O autorovi.