Kultura a umění Domov,Kultura

Unikátní kniha je na světě. Můžete ji mít!

obálka sborníku

Antologie z textů autorů Kulturních novin (2009–2018) s názvem „Člověk a jeho svět“ je hotova. V konečném výběru je zastoupeno 24 autorů, jejichž texty uspořádal Jiří Plocek na 300 stranách do několika kapitol (Člověk a kultura, Člověk a dějiny, Osobnosti, Fejetony a povídky, Družstvo a média atd.). Cílem bylo vytvořit bilanční dokument první dekády existence novin s nadčasovým poselstvím, a především zajímavým čtením.

Tuto unikátní publikaci může získat každý, kdo naše médium podpoří do budoucna (podmínky viz níže). Do běžné distribuce zatím nemíří. Takže neváhejte!

Knihu rozesíláme také těm, kteří její vydání podpořili v roce 2018. Pokud ji někdo z tohoto okruhu nedostane do 15. října, přihlaste se na mail družstva, prosím. Zkontrolujeme, zdali byla odeslána.

 

Když jsem v roce 2018 končil svůj šéfredaktorský mandát, uvědomil jsem si též, že končí víceméně první dekáda existence Kulturních novin. Tohoto ojedinělého mediálního počinu v české historii – ojedinělého, protože družstevního.

Vyhlásil jsem zhruba v pololetí kampaň a můj cíl byl, vydat tu knihu do konce roku. Zde se musím všem podporovatelům omluvit za zpoždění. Já jsem to prostě nezvládl. To, co se mi jevilo jako relativně jednoduché – vždyť texty jsou hotovy, jenom udělat nějaký výběr v nějakém stanoveném rozsahu – se ukázalo jako dosti složité. Zvláště pak v módu „práce po práci“. Tisíce textů, stovky autorů… Velká tematická pestrost, rovina časová i nadčasová. Jaký klíč nakonec zvolit, aby se vylouplo ideové jádro našeho podniku aspoň tak, jak jsem je já jako zodpovědný aktér cítil? Jádro, jež mi dodávalo sílu v oné pozici vydržet po všechna ta léta, a to přes všechny obtíže spojené s týdenním provozem na víceméně dobrovolnickém principu.

Nu, trvalo mi to dlouho, než se osekáním širšího výběru vycizelovala finální podoba. Zásadními pomocníky při „zhmotnění“ mé editorské ideje mi byli kolegové Tomáš Koloc a Miroslav Švejda. Jim patří velký dík. Jsem rád, že jsem mohl v našem publicistickém poli vedle redaktorů a některých stálých autorů připomenout – jako autory či přátele – osobnosti, které pro nás byly důležité a už bohužel nejsou mezi námi (například Jaroslav Šabata, Jan Šimsa, Ludvík Vaculík, Vlasta Chramostová, Jan Trefulka, Antonín Přidal či Miroslav Polreich).

Pevně věřím, že nebudete výsledkem zklamáni!

JAK KNIHU ZÍSKAT?

Knížka zašleme jako dárek těm, kteří podpoří Kulturní noviny těmito způsoby:

1. Jednorázově částkou 500,- Kč a více. Od částky 1000,- Kč a výše zašleme na požádání dva výtisky.

2. Zřízením trvalého příkazu pro podporu provozu Kulturních novin (min. částka 50 Kč měsíčně aspoň na období jednoho roku). Trvalé příkazy jsou pro nás klíčové, neboť nám umožňují pracovat s jistotou, že zaplatíme minimální režijní náklady na editorskou činnost. Za tento typ podpory obzvláště děkujeme!

Číslo našeho účtu: 2400830379/2010, Variabilní symbol: 111, uveďte též jméno a obec.

Informaci o platbě s objednávkou knihy a uvedením poštovní adresy nám zašlete, prosím, na mail druzstvo@kulturni-noviny.cz.

My Vám objednávku potvrdíme a obratem zašleme doporučeně knihu.

.................

Další detaily k platbám pomocí karet najdete případně zde:

PŘEDPLATNÉ