Poezie Kultura

Kateřina Komorádová: Jak zahradník jablka

Foto Tomáš Koloc.

Básně z autorčiny připravované sbírky.


svítám

zčerstva zčesaná
jak z podzimku list

přihlížíš
zblízka

dokud neshoříš


podvečerní

dlouhý stín v zádech
nesmělý
večer
klepe do okenic našich víček
přivřených
životu

do rozorané ornice
zornic
sázím semena
k vyklíčení

až se mě jednou zeptáš
nepovím
ze samého dna svého lůna

naději vylovím


Rajka

Připadám si jako rajka
v odloučení;
do nebes zakrojená
svým křikem mapu ti kreslím,
abys neztratil mou stopu.

Připadám si jako rajka
v odloučení;
do nebes křičím svůj strach,
že už tě znovu nepotkám.

Připadám si jako rajka
svlečená z kůže –
a to jediné zůstane
aspoň do druhého nádechu.


Další noc

První
další noc
svlečená z kůže
bdím –
přesto všechno tohle jenom sen

Druhá
další noc
svlečená z kůže
místo očí –
důlek
dokud nepromluvíš

Třetí
další noc
svlečená z kůže
čas v kostech rozpuštěný
stále tiká

Čtvrtá
další noc
svlečená z kůže
tentokrát až do rána
bez studu
jako pokaždé

Pátá
další noc
svlečená
zůstávám


a pak ruce

a pak tvoje ruce
v těch mých

přikládám si je na hruď
vzpomínek křehkých
jak melodie toho rána
nad Prahou

a pak moje ruce
v těch tvých

minulost překonaná
vlna v nás
a naděje
co vyrůstá
rozpoznaná


nomád

jak nomád na cestách
mířím ke své Oáze

cesta je cíl

sama sobě pramenem

prolnutá s tím tvým


pokaždé když
/svému muži/

pokaždé když
zrána
z nočních příběhů tkám si
na šaty

procitám

napůl žena napůl laň
Zemí tvarovaná
průsvitná touha
vtéct ti do úst
jak déšť života
a tebe mu otevřít


zranitelnost

proto to nedovolím
i já jsem zranitelný

kolikrát jsi to říkal ženám
přede mnou

v tvých rukách

prohnutá
jsem ti hmotou
ty mně vědomím

kolikrát

a asi proto ti to věřím
asi i proto věřím na zranitelnost

jedinou skutečnou
odvahu Člověka


rozloučení

Až zítra ráno
otevřu oči
ve svém domově,
ty už tam nebudeš.

Přesto ucítím tvůj dech
na rtech
pokaždé,
když o to požádám.

 

tak málo

tak málo dotýkáme se
rukou
stárnoucích rodičů

tak málo

rukou

co bolest tiší

tak málo
dotýkáme se

života


vyznaná

… přicházím tiše
a bosa
jak Magdalena za Kristem
před sebou mám tvou tvář

není co skrývat

kde člověk beze studu člověkem
tam bůh znovu sestoupil na zem

světlo přikrylo nás


jak zahradník jablka

stočená
vzpouzím se
dokud neuzraju

sklízíš
mě s láskou
do dlaní
jak zahradník jablka


Kateřina Komorádová

Narodila se v roce 1982 v Jindřichově Hradci, kde také v současné době přebývá. Práci v médiích, svůj kdysi vysněný a vystudovaný obor, opustila v roce 2015. Od té doby si na živobytí přivydělávala jako korektorka dětských románů, hosteska, prací v cateringových i castingových společnostech nebo jako příležitostná fotomodelka pro fotografické workshopy (např. K. Janišové nebo M. Sandrové). Vydala sbírky básní Milostné desatero (2009) a Den vytažený ze zásuvky (2014).