Komentář Domov

Koněv

Koněvova ulice se u nás nachází v Praze, Turnově, Mladé Boleslavi, Havlíčkově Brodě a Hodkovicích nad Mohelkou. Tato je v Praze, naštěstí nikoli 6, nýbrž 3.

Bože můj, jak se mně do té glosy nechce. Jak se mně nechce přilívat oleje do ohně vzájemných nenávistí. Ano, Koněv byl – jako každý generál – lump, který hnal své vojáky na smrt. Lumpem byli Paulus, Guderian, Žukov, Patton… a tak bychom mohli jmenovat dál a dál. Ale tak otázka nestojí. Ptejme se, za jakým účelem musel být ten který generál lumpem. Koněv stál v čele vojska, které osvobozovalo naši zemi od fašismu. Někteří naši lidé si pořád namlouvají, že komunismus byl horší než fašismus. Čili komunista Koněv byl asi horší než nekomunista Vlasov a basta. Ty lidi nepřesvědčí nikdo. Možná ani film Vyšší princip, v němž se mohli dozvědět, že za karikaturu Heydricha byli popraveni tři nevinní studenti, že za pouhé ústní schvalování Heydrichovy smrti šel tehdy ke zdi kdejaký Kolář…

Tak rychle se za komunismu nepopravovalo. Nějak si nevzpomínám. I když, ano, střelba na hranicích po těch, kdo utíkali „za kopečky“, byla taky secsakramentsky rychlá, že jo. Ale s takovými polemikami bychom se asi daleko nedostali. Nanejvýš k tomu, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce.

Jak všichni víme, za komoušů (jak všichni už možná nevíme: slovo komouš se skládá ze slova komár, který do všeho píchá, a z mouchy, která na všechno s.re) se taky odstraňovaly potajmu sochy, různá zdražení přicházela o prázdninách, měnová reforma v roce 1953 taky přišla v červnu, kdy je lid náchylný už víc k opalování na plovárnách než k držkování za tmy v těch revolučních zimních měsících.

Ale zpět ke Koněvovi, ke zbabělému odstranění jeho sochy. Stalo se. Tečka. Já jen, že jsem si vzpomněl na kamarády kulisáky, s nimiž jsem dělal v Divadle pracujících v Gottwaldově, na jejich slovník, jak ti by asi otitulkovali ty dnešní úředníky Prahy 6, těm bývalým komoušům ve svých skutcích tak podobné…

Použili by slovo papúšek, Ocasenko, přizdis.áč anebo příčura – anebo ta jednodušší?