Společnost a politika Domov,Ekonomika,Věda

Muzeum družstevnictví DA ČR a Vladimíra Vávrová

Foto DA ČR

Cyklus článků KN o historii družstevnictví s důrazem na české země připravovala snad vůbec nejpovolanější osoba, totiž zakladatelka a dlouholetá vedoucí muzea družstevnictví Mgr. Vladimíra Vávrová. Ve svém posledním příspěvku z tohoto cyklu představuje samotné muzeum a Naďa Johanisová aspoň v několika větách „představuje“ ji.

Muzeum družstevnictví bylo založeno v roce 1980. Měla jsem to štěstí, že jsem stála u jeho zrodu, neboť jako vedoucí tehdy rozsáhlé knihovny družstevní literatury a historického archivu jsem byla pověřena vypracováním návrhu na scénář a libreto stálé expozice pro uvažované muzeum. V knihovně a později i v muzeu jsem pak pracovala krásných 45 let až do roku 2017.

V roce 1981 byla slavnostně otevřena první stálá expozice Muzea družstevnictví. Jeho základním posláním bylo (a stále je) soustavné a systematické získávání, shromažďování, zpracovávání, ukládání a ochrana exponátů všeho druhu, které dokumentují vývoj a tradice českého (do roku 1993) i slovenského družstevnictví. Původně mělo muzeum svoje prostory v bývalé Ústřední družstevní škole v Jílovišti u Prahy. V rámci rozsáhlých reorganizačních změn po listopadu 1989 bylo v roce 1990 Muzeum družstevnictví přestěhováno do Prahy do budovy tehdejší Ústřední rady družstev, dnes Družstevní Asociace ČR v Praze 1 na Těšnově 5. V roce 1991 byla zpřístupněna jeho druhá stálá expozice. Materiální základnu tvořil fond knihovny historické a družstevní literatury, tiskovin a archivních materiálů. Vedle expoziční činnosti pořádalo muzeum od roku 1992 pravidelně jednou za půl roku tematické výstavky v rámci spolupráce s Podnikohospodářskou fakultou Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň se aktivně podílelo na publikační činnosti. Při muzeu pracovala od jeho založení muzejní rada jako poradní orgán, složený z pamětníků a odborníků z oblasti družstevní teorie a praxe.

Později v roce 1999 byla vedle Muzejní rady ustavena ještě Výchovně vzdělávací komise DA ČR, která vznikla z důvodu rozšiřování kontaktů Družstevní Asociace ČR s několika vysokými školami v Praze, Ústí n. Labem, Táboře, Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Pardubicích a Brně, které měly ve svém výukovém programu zařazenu družstevní problematiku. Jelikož se činnost muzejní rady a Výchovně vzdělávací komise DA ČR začala prolínat zejména v oblasti odborných konsultací studentům, lektorům a badatelům, pořádání konferencí, fakultativních besed a setkání se zájemci o družstevní problematiku a také v přednáškové činnosti na vysokých školách, tak o několik let později došlo k jejich sloučení. V rámci aktivního zapojení do spolupráce s vysokými školami byla rozšířena výstavní činnost muzea o putovní tematické výstavky v prostorách různých vysokých škol ČR.

Bohužel do činnosti muzea se velice tvrdě zapsala srpnová povodeň v roce 2002, při níž bylo celé Muzeum družstevnictví, které mělo svoje prostory v suterénu budovy, kompletně zatopeno a de facto zničeno. Při záchranných pracích velice pomohla Národní knihovna ČR a následně s desinfekcí vysušeného fondu Národní archiv ČR. Ze zachráněného fondu se podařilo již v březnu roku 2003 vytvořit a otevřít třetí stálou expozici, která je umístěna v 1. patře budovy DA ČR v Praze 1 na Těšnově.

Muzeum stále rozvíjí svoje aktivity, pořádá výstavy, tematické kulaté stoly, spolupracuje s vysokými školami, podílí se na publikační činnosti a je otevřeno široké veřejnosti. O své bohaté činnosti pravidelně informuje na webových stránkách a Facebooku Družstevní Asociace ČR či v bulletinu Czech cooperator.

I nadále Muzeum družstevnictví tvoří stálá expozice a sbírka, respektive knihovna a archiv. Expozice Muzea družstevnictví prezentuje na 300 exponátů rozličného charakteru (archivních dokumentů, fotografií, tiskovin, brožur i hmotných exponátů). Je uspořádána do několika chronologických celků naznačujících historický vývoj českých zemí. Do tohoto základního rámce jsou zakomponovány autentické dokumenty, které dokladují vznik a vývoj českého a do roku 1992 i slovenského družstevnictví od jeho počátků ve 40. letech devatenáctého století de facto po současnost.

Kontakt:
Muzeum družstevnictví DA ČR
Těšnov 5, 110 01 Praha 1
Tel. č. 224 805 165
Vedoucí muzea Mgr. Pavel Černý e-mail: cerny@dacr.cz


Otevírací doba: Pondělí, středa 9.00–13.00 hod.

Ostatní všední dny na základě telefonické domluvy.

Poznámka

Považuji za zajímavé ještě zmínit budovu, ve které se Muzeum družstevnictví nachází. Budova v Praze 1, Těšnov č. 5, je historickou družstevní budovou, kterou ve druhé polovině 20. let 20. století vystavěla bývalá tehdejší největší družstevní velkoobchodní ústředna VDP (viz jeden z předchozích článků) jako svoji administrativní budovu – tzv. Palác VDP. Tato novoklasicistní budova vystavěná podle plánů architekta Adolfa Foehra je sídlem Družstevní Asociace ČR, která je zřizovatelem Muzea družstevnictví.

S Vlaďkou Vávrovou jsem se poprvé setkala před mnoha lety, když jsem se chystala přeložit knížku Ladislava Feierabenda o prvorepublikových zemědělských družstvech. Jako knihovnice a vedoucí muzea Družstevní asociace ČR v Praze mi velmi ochotně vyšla vstříc ve všem, co jsem potřebovala. Měla v malíčku nejen všechny položky této vzácné malé knihovny (která, stejně jako družstevní muzeum, zachovává historickou kontinuitu s první republikou), ale ovládala i jejich obsah a souvislosti. Obětavý, zasvěcený a nadšený knihovník, který hoří pro svou práci. Vlaďka Vávrová patří k lidem, o nichž bible hovoří jako o „soli země“: skromní, nenápadní, ale bez nich by byl svět chudý, bez barvy a chuti. Díky Vlaďko, a díky i za tuto skvělou sérii článků o československém družstevnictví v Kulturních novinách! Každý je kamínkem do mozaiky renesance družstevnictví u nás.

Naďa Johanisová

(pro Kulturní noviny, březen 2020)