Fejeton Kultura

Pipa americká

Obrázek nebo fotografie#27822

Slovo o prospěšnosti mlčení

…je úplně plochá vodní žába, jejíž ošklivost postrádá příměr. Samice klade vajíčka volně do vody, přítomný nadržený samec je vcuku oplodňuje a svou kloakou natlačuje na družčin hřbet. Vajíčka jsou vzápětí překryta hlenem, který zkožnatí. Zhruba po 77 dnech se utvoří na tom širokém ohavném žabím hřbetu otvory a z každého vyleze na svět – novinář. Novinář, který hned svými názory otravuje vodu. Jasně, že přeháním, že to jsou malé žáby, ale kdybyste viděli ten hrůzný porod v přímém televizním přenosu, určitě by se dostavila i u vás stejná asociace.

Kdekdo teď totiž kdekoho „prcá“, názory jsou tak protichůdné, někdy tak příšerné, jako kdybychom si tu demokracii ani nezasloužili.

Ránandu Maharašira, indického mnicha, který už léta mlčí (mlčel?), k jehož mlčení jezdívali přihlížet indičtí presidenti, i jakýsi anglický spisovatel, když viděl toho mlčícího mnicha, po němž lozili mravenci, se prý rozplakal, jakou duchovní sílu vyzařoval prý ten stařec, na nás!

Abych se v tom dnešním marasmu neutopil, i já jsem si bohužel začal s tímto fejetonem, jak naopak bychom se měli té Evropské unie držet zuby nehty a raději vystoupit z NATO, z té organizace, kde si kdejaký Turek, neřku-li Američan, dělá, co chce, že EU by měla mít i svoji armádu…, když na dveře zabušil vnuk: skoro každý den chodí a učí mě na keyboardu hrát koledy, abychom byli na Vánoce in. Načež se otevřely dveře znovu a v nich moje žena s dotazem: jestli jsem dal už do auta ty zemáky, protože jsme měli jet odpoledne na chalupu je sadit, s dodatkem: že na koledy je času dost.

Po chvíli jsme tedy s vnukem koledování nechali a šel jsem do ateliéru pro ty naklíčené. Cestou jsem si všiml, že psí víno (které jsem si k baráku na počest kdysi mnou vydávaného časopisu nasadil) má se k světu a už má nasazeno na květ. Psí víno, které má listí na ozdobu chátrajících omítek a plody slouží jen coby strava pro ptáky.

Pro jaké ptáky? Vždyť kolem našeho domu létají pouze samí „black birds“ čili kosi, ačkoliv loni jich sousedův kocour sežral 18, říkal mně soused.

Kde je ta skvělá letka dlasků, která se ještě před pár lety právala v našem krmítku, kde jsou všichni ti zvonci a zvonohlíci, o čížcích ani nemluvě, kteří se ještě před pár lety v našem krmítku stravovali? A brkoslava zimního, který se neživí jen plody na stromech, ale i spadaným ovocem v různém stadiu kvašení, v němž se obsah alkoholu pohybuje až kolem 5 %, toho statečného ptáka, který má v poměru k velikosti těla velká játra – z vědeckých výzkumů vyplynulo, že kdyby měl hmotnost odpovídající hmotnosti průměrného člověka, mohl by denně konzumovat jeden litr vína a přitom by alkohol neměl vliv na jeho chování a hlavně na schopnost letu – jsem naposledy viděl snad před dvaceti lety, když jsem ještě učil děti na Lešné (nikoliv v Lešně).

Ze své celoživotní zlínské karantény za tolik citací se omlouvá a hlavně zdraví… Jaroslav Kovanda