Společnost a politika Zahraničí,Ekonomika

Rychle hodně peněz, a sice zelených

Foto Tomáš Koloc.

Ekonomika po koronaviru: Think tank „Agora Energiewende“ [Energetický obrat Agora] navrhuje poslat 100 miliard eur na efektivní průmysl, další obnovitelné zdroje energie a společné projekty EU.

Rychlé, tučné a zelené – tak má podle představ think tanku „Agora Energiewende“ vypadat opětovné oživování německé ekonomiky po koronavirové krizi. Balíčkem 100 miliard eur chtějí experti a expertky přivést energetiku, průmysl, dopravu, stavebnictví a infrastrukturu na dráhu zeleného růstu a vytáhnout je z koronavirové recese na cestu k plánované klimatické neutralitě. Koncepce „Dvojitá vzpruha“ (Der doppelte Booster) je výslovně pojata jako impuls, který je otevřen dalším návrhům a rozpracování. Redakce taz ji má k dispozici.

Agora těmito podrobnými návrhy vstupuje hned od počátku do debaty, jak by mělo být vynaloženo mnoho miliard, které především vláda poskytne na opětovný rozjezd ekonomiky. Zároveň tím mají být zmírněny nejhorší dopady nadcházející recese, kterou předpovídá jarní expertiza německé spolkové vlády.

Kdyby ekonomika v příštím roce opět zaznamenala růst, podle koncepce bude třeba se vyhnout chybám z minulosti. Ředitel Agory Patrik Graichen má jasno: „Musíme investovat tak, abychom neztratili ze zřetele klimatickou neutralitu v roce 2050. Jen tak se vyhneme chybným investicím, které by mohly vyvolat další hospodářskou krizi.“

Podle něj mají být opatření komplexní, a přitom rychle proveditelná. Kapitál musí pocházet z nových zdrojů – nesmí být kompenzován vyššími daněmi ani odbouráváním dotací. Ze zmíněných 100 miliard má stát použít 22 miliard eur na snížení ceny elektrické energie pro domácnosti o 20 % a pro průmysl o 25 %. Takzvaná OZE přirážka (EEG Umlage, příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie podle zákona o obnovitelných energiích) má klesnout o 5 centů za kilowatthodinu. Toto opatření má přinést dvojí efekt: jednak lidem i podnikům zbude více peněz na spotřebu a investice, jednak budou motivování k přechodu na elektrickou dopravu i vytápění (tepelná čerpadla).


Peníze na zelené technologie

Patnáct miliard eur má podle představ think tanku Agora přitéct do zelených průmyslových zařízení: efektivnější zařízení jako například vysoké pece s nízkými emisemi CO2, ekologicky vyráběný vodík a nový zelený ocelářský průmysl by mohly být dotovány až z 50 %. Dalších 20 miliard eur má stát napumpovat do stavebnictví: díky vysokému „šrotovnému“ má být využívání topných olejů nahrazeno tepelnými čerpadly. Zmíněná podpora má zajistit i rozsáhlou rekonstrukci (v zájmu energetický úspor) státních i ostatních budov.

Rovněž pro sektor dopravy je naplánováno 15 miliard eur. Přesnou představu o obratu v dopravě zpracuje sesterská iniciativa Agora Verkehrswende (Obrat v dopravě, pozn. překl.) do konce dubna. Její šéf Christian Hochfeld už teď ale říká, že by kapitál měl plynout především do projektů, které například modernizují autobusy nebo vozidla řemeslníků, repasují veřejné i soukromé automobilové flotily nebo podporují elektromobilitu na venkově. „Zde by mohly státní peníze rychle přinést účinné podněty pro hospodářské oživení a obrat v dopravě“, uvedl Hochfeld.

S dalšími 13 miliardami eur počítá Agora Verkehrswende na investice do obnovitelných zdrojů. V případě solární energie musí podle Agory zmizet sporné zastropování dotací a mají být podporovány solární elektrárny i jinde než na střechách. U větrné energie vidí zmíněná koncepce šanci v rozvoji výstavby díky zmenšení předepsané vzdálenosti větrných elektráren od vysílačů. Počítá také s prodloužením životnosti větrných turbín na 30 let nebo nahrazením stávajících novějšími a výkonnějšími. Peníze by měly téct i do nových inteligentních sítí, do dalšího vzdělávání zaměstnanců, pomoci komunálním podnikům a konečně do fondů pro poskytování financí malým a středním podnikům formou vlastního kapitálu (ECF, Enterprise Capital Funds), které obsluhují hlavně start-upy.

Německo by podle těchto představ mělo také ve velkém vstoupit na scénu na úrovni EU. Zelená dohoda pro Evropu potřebuje podle Agory nová pravidla finanční podpory. Německo by mělo prostřednictvím svého příspěvku ve výši 15 miliard eur prosadit společné evropské projekty: vývoj výroby baterií, úplně nový solární průmysl, „zelené“ vodíkové hospodářství, taktéž „zelené“ ocelářství nebo nabíjecí stanice pro elektromobily. Po rychlých okamžitých zásazích má podle Agory následovat celý balík opatření, které nás povedou na „cestu jediným směrem: k budoucí životaschopnosti“ –- k udržitelnosti, chcete-li.


===


Text, který původně vyšel v deníku taz, přetiskujeme díky laskavosti (družstevní) redakce taz. Pro Kulturní noviny jej přeložil Pavel Mašarák.

===