Dokument Vzdělávání

Deset nejčtenějších trháků KN roku 2020 a pět stejně čtených držáků z let minulých

Foto Tomáš Koloc.

Přinášíme rekapitulaci deseti nejčtenějších příspěvků v Kulturních novinách roku 2020. Připomínáme, že příspěvky z čísel v závěru roku jsou poněkud znevýhodněny, a i proto přinášíme též seznam pěti textů z minulých ročníků, které ale vloni byly čtené srovnatelně jako ona předchozí desítka. Co vás podle této statistiky nejvíce zajímalo? Premiér Babiš a jeho reflexe, hlubší úvahy, přímá svědectví z válek i pandemie, manipulace, renezanční osobnosti, legální vraždy zvířat v ZOO, nacionalismus i jeho obsedantní hledání tam, kde žádný není. A z minulých let jste se nejvíce vraceli k textům na téma historie versus současnost.

Deset letošních trháků:


1. Boss Babiš: Představení, které rozesmálo, ale nepochopilo

Autor: Tomáš Koloc  •  Publikováno: 3. 2. 2020

Recenze premiéry divadelní inscenace knihy Jaroslava Kmenty Boss Babiš.

2. Co se u nás děje?! aneb Pandemické příběhy ze 13 zemí Evropy, Asie a Ameriky, zaslané redakci KN od pátku 13. do středy 18. března

Autor: redakce KN a její zahraniční i domácí spolupracovníci  • Publikováno: 18. 3. 2020

Redakce KN oslovila zahraniční čtenáře našich novin a přátele naší redakce, aby popsali běžný život kolem sebe v těchto dnech. Výsledný chronologicky sestavený kaleidoskop dává dohromady svrchovaně důležitou, zajímavou i poučnou zprávu z italské Lombardie i Marche, Horního i Dolního Rakouska, německého Vestfálska i Saska, Slovenska, Polska, Irska, Francie, americké Kalifornie i Minnesoty, Indie, Španělska, Finska, německého i francouzského Švýcarska a Británie.

3. V čem všem začala koronavirová pandemie (nejen) Čechům pomáhat

Autor: Tomáš Koloc  •  Publikováno: 18. 3. 2020

Zamyšlení o nových obrazech světa.

4. Antropolog Štyrský: Za koronavirus může tradiční čínská (ne)hygiena, za krizi na ose Írán-Jemen zase průliv Bab-al-Mandab

Autor: Tomáš Koloc,  •  Publikováno: 3. 2. 2020

První část rozhovoru o aktuálních mezinárodních otázkách s předním českým znalcem politické geografie doc. Jiřím Štyrským (1937–2020 – in memoriam).

5. Tulák nejen po hvězdách odešel ku blankytu

Autor: Ivo Dostál  •  Publikováno 14. 4. 2020

Nekrolog doc. Ing. Jana Laciny, CSc., hlavním povoláním vědeckého pracovníka z oboru geobiocenologie v Ústavu geoniky Akademie věd (dříve Geografický ústav ČSAV), vysokoškolského pedagoga, milovníka poesie, hudby, výtvarného umění, znalce veškeré přírody, humanisty, autora a spoluautora mnoha učených publikací, autora mnoha fejetonů, črt, knih, výtvarníka, spoluzakladatele a člena redakční rady časopisu pro ochranu přírody a krajiny Veronica, spoluzakladatele a předsedy Společnosti přátel Sonnyho Halase, autora či spoluautora mnoha rozhlasových pořadů a filmových dokumentů, bohéma, pábitele, kurátora výstav přátel výtvarníků a buditele obrozeneckého ražení.

6. Na území širší Evropy začala válka: Čtyři svědectví z bojující Arménie

Autor: redakce a její zahraniční spolupracovníci  •  Publikováno 29. 9. 2020

Z žádných důvěryhodných zdrojů nemáme informace, které by vyvracely, že v neděli 27. září 2020 zaútočily ázerbajdžánské jednotky na oblast, která je už 29 let územím arménské Náhorně-karabašské republiky. Z osobních a řekněme i obecně kulturních důvodů přinášíme svědectví o tomto konfliktu pouze z jedné strany: od našich čtyř arménských přátel – jednoho muže a tří žen. Chceme zdůraznit, že vedle hesla Zvítězíme! sdílejí Arméni na společenských sítích také slogany Věříme v mír! a Mír pro Arcach!

7. Deset strategií manipulace vědomí lidstva podle žijícího klasika sématiky Noama Chomského

Autor: Tomáš Koloc  • Publikováno: 12. 10. 2020

Sémantická poznámka k dnešním dnům.

8. Odvrácená tvář zoo

Autorka: Lubomíra Moudrá  • Publikováno 7. 7. 2020

Proti praktikám zabíjení zvířat chovaných v dnešních zoologických zahradách protestují nejen mezinárodní autority či alternativní síť zahrad, ale i autorčina koncepční skupina 2 tváře zoo.

9. Východní Evropa se nemá před černou rasou téměř zač stydět

Autor: Tomáš Koloc  •  Publikováno: 8. 6. 2020

Nastalá situace nám mimo jiné říká, že přišel čas vzkřísit listopadové heslo „Nejsme jako oni“.

10. Po pandemii: Evropa a nacionalismus

Autor: Radim Šíp  •  Publikováno: 8. 6. 2020

Chceme pokračovat v neplodném snění o světě, který fakticky skončil před čtyřiceti lety, anebo chceme se zpožděním konečně vykročit do 21. století?

 

Pět letošních držáků:

1. Prastaré trasy starých stezek spojující dnešní území České republiky s okolními zeměmi

Autor: Radan Květ  •  Publikováno: 19. 12. 2016

Když se chystalo druhé vydání Atlasu starých stezek a cest na území České republiky.

2. Byl Zdeněk Mahler příbuzný Gustava Mahlera? Možná, jistě ale ne tak, jak si myslel.

Autor: Zdeněk Horner  •  Publikováno: 26. 3. 2018

„Marek byl Zdeňkův pradědeček, nikoli prapradědeček. Ten se jmenoval Lazar a nemáme žádný doklad, že by byl bratrem Gustavova dědečka Šimona. Sice žili ve stejné generaci a nedaleko od sebe, ale měli prokazatelně zcela jiné rodiče, přičemž nebyli adoptovaní nalezenci.“

3. Pan Kaplan má třídu rád

Autor: Leo Rosten  •  Publikováno: 15. 6. 2016

Počteníčko v překladu Antonína Přidala.

4. Prezidenti, jak je neznáme III. – Emil Hácha: Prezident-advokát vlasti, jemuž bylo nespravedlivě zaplaceno

Autor: Tomáš Koloc  •  Publikováno 5. 11. 2018

Co nevíme o třetím prezidentovi (byl příbuzný politiků Wenzela Jaksche i Miloše Jakeše, vyrostl v salonu firmy Koh-i-noor, mluvil slovinsky a ve funkci zachránil 20 tisíc Židů včetně svého zetě…)

5. Stav médií a kultury v současné České republice

Autor: Tomáš Koloc  •  Publikováno 23. 9. 2019

Autorův příspěvek přednesený na Litoměřickém odborném semináři. Širokospektrální porovnání dnešní české kultury se stavem ve 20. a zejména v 60. - 80. letech 20. století.