Kultura a umění Kultura,Osobnosti

Víc než malířské záznamy z cest

Boris Jirků: Slunce v La Loya, kombinovaná technika, 2008. Foto: Jan Dočekal Boris Jirků: Calle Malaga v La Loya, kombinovaná technika, 2008. Foto: Jan Dočekal Boris Jirků: Calle Granada La Loya, kombinovaná technika, 2008. Foto: Jan Dočekal Boris Jirků: Modrý dům, kombinovaná technika, 2008. Foto: Jan Dočekal

V Galerii z ruky vystavuje obrazy Boris Jirků.

Křížovice, část městyse Doubravník na Brněnsku, jsou maličkou vesnicí na kopci u lesa s dvanácti obyvateli. Sjízdná cesta, vedoucí sem z údolí od Černvíru (z druhé strany ze Skorotic), zde končí. V Křížovicích byl desetiletí usazený sochař Zdeněk Macháček († 2020). S manželkou Stanislavou zde zjara 1992 otevřeli privátní sezónní Galerii z ruky. Brzy se stala vyhledávaným místem setkávání s díly výtvarného umění.

V uplynulých dvaceti devíti letech, s nucenou pauzou od loňského konce léta do letošního dubna, v Galerii z ruky měli autorskou výstavu četní moravští a čeští autoři (někteří i vícekrát) s různou generační příslušností, pracující v rozličných výtvarných oborech, vyznávající ve většině nefigurativní polohy vyjádření nebo výraznou subjektivní stylizaci námětů, jež jsou kdesi daleko, ve svém východisku třeba i věcnou skutečností.

Obrazy Borise Jirků

Aktuální výstava, uvádějící obrazy Z cest malíře a pedagoga Borise Jirků, je v pořadí stá čtyřicátá osmá. Jirků, letos šestašedesátiletý zlínský rodák, absolvent pražské Akademie výtvarných umění u profesora Arnošta Paderlíka, vedl sedmnáct let výuku figurální kresby a malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Nyní je vedoucím výuky figurální kresby a malby v Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni. Souběžně pedagogicky působí jak garant doktorandského a magisterského programu klasických médií na Fakultě výtvarných umění v Bánské Bystrici.

Zatímco v prvním výstavním vystoupení v Galerii z ruky, událo se v roce 2006, uvedl se Jirků jako kreslíř a malíř v převaze orientovaný na psychiku lidské bytosti, s nynější obrazovou kolekcí přišel do Křížovic s reminiscencemi na cesty do ciziny. Jsou to, rozhodně ano, vzpomínky na navštívená místa. Avšak Jirků neříká, jak tam a tam „mají se“ věci architektury, prostředí a ovzduší, tedy tvaru a vnímané skladby. Není malířským dokumentaristou, neboť taková role byla by vzdálená jeho tvůrčí letoře. Co vizuálně, zejména duchovně citlivě přijal, interpretuje se svobodnou vůli k úpravě, jistě se sdělením prvotních atributů poznané skutečnosti, k proměně dle síly vlastní psychické účasti. Shrnuje tvary, jež vyzvedává ve vypjatém koloritu.

Výbušný kolorista

Jirků je kolorista výbušné prudkosti. Jak nevzpomenout na Maurice de Vlamincka (narodil se před 145 lety), na jeho výrok o barvách jako dynamitových nábojích. Ve společnosti zářivého koloritu jsou stejně pevně usazeni Vincent van Gogh a Joan Miró. To je pro Borise Jirků nanejvýše dobrý prostor. Jeho, Jirků, pozice v lekci barevného mimetismu věcného světa je přirozeně v intencích jeho souhrnného přístupu k subjektivitě malířského projevu. Je to mysl a nespoutanost radosti tvoření bez zábran, což ponouká eventuality vytváření svého, originálně barevného světa, v němž nad stavební rolí barvy stojí všudypřítomné světlo. Ostatně Kupka (zemřel v roce 1957) napsal, že barva nemusí být přívlastkem formy, protože forma ji nedefinuje. Barva tedy nemusí být spojena s předmětem, může stát jako samostatná hodnota. Příjemně se nutí: Nechť to tak zůstane. Ne dost na tom. K obrazům se pojí autorsky barevně řešené dřevěné rámy, které, jak jinak, díla rámují, ale zcela osobitě.

Příští a přespříští program

Od 26. června do 1. srpna bude v Galerii z ruky výstavní „manifestace“ umělecké rodiny Rossí. Ukázky z tvorby představí Božena Rossí, Karolína Rossí, Kateřina Rossí, Karel Rossí, Tomáš Rossí, Josef Rossí a František Tržil. Na víkend 7. a 8. srpna připravuje galeristka Stanislava Macháčková vzpomínku na svého loni zesnulého chotě, sochaře Zdeňka Macháčka (6. 8.1925 v Brně – 8. 11. 2020 v Křížovicích), z jehož dřevěných skulptur a bronzových plastik sestává stálá expozice.

Křížovice, Galerie z ruky, Boris Jirků – obrazy Z cest, otevřeno do 20. června, ve čtvrtek a v pátek od 13. do 18. hodiny, v sobotu a v neděli od 10. do 12. a od 13. do 18. hodiny.