Kultura a umění Domov,Věda

(Archeologické) léto ještě nekončí

Ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha Jan Mařík na slavníkovském hradišti v Libici nad Cidlinou. Foto M. Čejka Obrázek nebo fotografie#33622 Mapa lokalit Archeologického léta 2020 Mapa lokalit Archeologického léta 2021

Nabídka komentovaných exkurzí na slavné i méně známé archeologické lokality se v roce 2020 velmi osvědčila. I letos se v terénu setkávají nadšení průvodci se zaujatými a pozornými návštěvníky. Ještě si můžete vybrat, zarezervovat – a vyrazit.

Když bylo vloni na jaře zřejmé, že v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru bude netradičně velké množství obyvatel ČR trávit letní měsíce v tuzemsku, archeologické ústavy Akademie věd ČR (jeden sídlí v Praze a jeden v Brně) zareagovaly velmi šťastně. Spolu s Národním památkovým ústavem a čtyřiceti dalšími archeologickými a muzejními institucemi připravily sérii komentovaných prohlídek na více než sedmdesáti lokalitách – vesměs pro účastníky zdarma a snad pokaždé s vysoce kvalifikovanými, zapálenými a přitom srozumitelně a názorně vykládajícími lektory. Celkem se uskutečnilo asi 250 akcí, jichž se účastnilo asi něco mezi 4.000 a 5.000 návštěvníků. Přesná evidence není k dispozici, protože lektoři byli především odborníci a nadšenci, nikoliv úředníci. Poznali nicméně, že návštěvníci se rekrutovali zejména ze dvou skupin: jednak to byli místní obyvatelé se zájmem o lokální vlastivědu, jednak „skalní“ zájemci o archeologii, kteří se zúčastnili více exkurzí v různých krajích. Těch druhých byla zhruba tisícovka.

Pořadatele jistě těšil velký zájem, ale z hlediska účastníků mají zvláštní výhodu méně navštívené exkurze (i kdyby to bylo způsobené třeba nepříznivým počasím), totiž že lektoři se jim mohou intenzívněji až bezmála individuálně věnovat.

Nepřekvapivě byl relativně největší zájem o místa, která známe ze školního dějepisu – Libice nad Cidlinou, Stará Kouřim nebo Sázavský klášter. Typově byly velmi atraktivní jeskyně a naopak poměrně málo muzejní expozice, což je v konkurenci terénních exkurzí zcela pochopitelné. Určitým překvapením byl velký zájem o lokality v pohraničí, archeologizované poměrně nedávno, například o zajatecký tábor a zpracovnu cínu u Rolavy nebo o zaniklé vesnice v Novohradských horách.

Letos se celá kampaň či projekt, chcete-li, opakuje, a to v malinko větším měřítku a s poněkud pozměněnou nabídkou. Hlavní „taháky“ zůstaly, ale několik desítek lokalit je zařazených nově. Regionální i chronologická, respektive historická rozmanitost je opět vysoká. První exkurze se konala 30. června a vedla na mohylové pohřebiště Velká Dobrá v okrese Kladno, ta poslední je naplánovaná na 14. září a cílem budou Kateřinská jeskyně a jeskyně Koňská jáma v severní části Moravského krasu.
Z nabídky počínaje pátkem 23. července dále vybíráme:

- pravěké hradiště a středověký hrad Dívčí Kámen na Českokrumlovsku;
- Sedlo u Sušice, jedno z nejvýše položených hradišť v Čechách (902 m. n. m.) s doklady osídlení v několika obdobích pravěku a raného středověku (a navrch s pěknou dalekou vyhlídkou);
- rozsáhlé keltské oppidum České Lhotice v okrese Chrudim;
- archeoskanzen Březno u Loun;
- zaniklé středověké osídlení Sechutické obory (okr. Plzeň-sever);
- velkomoravský církevní areál Uherské Hradiště-Sady;
- sbor Jednoty bratrské v Ivančicích, okres Brno-venkov;
- hned několikero památek v okolí Chlumu u Hradce Králové, totiž neolitický rondel, pravěké hradiště a památky na bitvu 1866;
- středověké hornické sídliště Buchberg-Utín u Přibyslavi na Havlíčkobrodsku, nebo třeba
- vrch Landek v Ostravě, kde se už v době kamenné topilo uhlím a kde byla vyrobena a posléze nalezena tzv. Petřkovická venuše.

Ze slavnějších lokalit je možné navštívit Starou Kouřim, Libici nad Cidlinou, Sázavský klášter, Starou Boleslav, hradiště Závist u Zbraslavi, Dolní Věstonice nebo jeskyni Býčí skála.
Podrobnosti a také desítky dalších lokalit komentovaných prohlídek a exkurzí najdete na webové adrese archeologickeleto.cz, odkud také vede odkaz přímo do rezervačního systému.

Pokud se z jakéhokoliv důvodu nedostanete na místa, která vás zajímají, můžete se vydat po stopách archeologických památek sami s pomocí Archeologického atlasu České republiky

Stačí si vybrat a poznatky a zážitky už na vás, vlastně na nás čekají.