Kultura a umění Kultura

Humor melancholie

Pohled do instalace výstavy. Foto archiv autora Pohled do instalace výstavy. Foto archiv autora Pohled do instalace výstavy. Foto archiv autora Pohled do instalace výstavy. Foto archiv autora Pohled do instalace výstavy. Foto archiv autora

Ostravská Jáma nabízí do 22. července pohled na kolonizaci Marsu a příbuzné situace v kresbách, malbách a instalacích Hynka Chmelaře.

Výstava Hynka Chmelaře Pokusy a přání aneb Domov je tam, odkud chceme vypadnout představuje soubor prací, které, ač použitými médii různorodé, sjednocuje společné téma představy o životě v kolonii na Marsu a podobnými motivy. 

Na výstavě může divák zhlédnout zdánlivě nesourodou přehlídku různých děl: černobílé kresby na papíře, malbu na plátně (ve které se však také nezapřou převažující kresebné tendence) a také objekty kombinující umělé, přírodní i nalezené materiály s drobnými prvky sochařské plastiky.

Základním tématem celé výstavy je zobrazení situace, která vychází z trochu naivní a rozhodně laické představy o tom, jak by mohla vypadat kolonie na Marsu. Tuto kolonii však už neobývají lidé, ale umělé bytosti vytvořené (pravděpodobně právě lidmi) na rudé planetě, které zastávají roli nových obyvatel tohoto světa. Jejich úloha je ovšem poněkud nejasná, přestože zjevně existují celé urbanistické celky vytvořené pro život těchto homunkulů, oni sami se po planetě bezcílně potloukají, trpí krizemi osobnosti, jsou ztraceni a zdá se, že také opakují naše chyby – díky těmto vlastnostem a aktivitám nabývají na lidskosti.

Něco o původu těchto obyvatel Marsu nám může sdělit v některých obrazech naznačený motiv matky vlčice, která může odkazovat jak k legendě o stvoření Říma, tak k popkulturním odkazům různého druhu, ať už jsou to fikční světy Ridleyho Scotta nebo dobrodružství Johna Cartera Edgara Rice Burroughse. Celkově je rozmlžený příběh života na Marsu eklekticky protkán různými motivy a odkazy. Přestože by se představené práce daly rozdělit do několika oddělených celků na základě estetické podoby a příslušnosti ke konkrétnímu médiu (kresba, malba, objekt), v každém ze zmíněných cyklů je možné nalézt alespoň drobný vizuální nebo myšlenkový prvek příbuzný s některým z dalších děl.

Ačkoli může název výstavy (a díla samotná snad také) na první pohled vzbuzovat dojem nostalgie nebo tesknosti dotýkající se hledání domova nebo ohledávání místa bytí, autorův přístup je ve skutečnosti spíš ironický, nikoli však nutně cynický.

Autor ve své práci rád vypráví příběhy a vytváří neujasněné fikční světy, které jsou však divákovi srozumitelné spíše na emoční bázi, než na logické posloupnosti známé z klasické narativní strategie. Přestože v práci cítíme naznačenou strukturu jakéhosi mlhavého vyprávění, všechny důležité souvislosti zůstávají nedořečeny a divák si je nucen domýšlet komplexní podobu autorem předkládané situace. Jistá vodítka existují, některé vizuální prvky a motivy se opakují napříč obrazy a objekty, není však zcela jasné, co spolu souvisí přímo – logicky, dějově, a co spolu souvisí spíše na úrovni ideové, estetické nebo emoční.

Zároveň je ve vystavených dílech vždy přítomný humor, někdy ukrutný, někdy třeskutý, jindy uschovaný v melancholické atmosféře. Přestože práce jednoznačně vykazují tyto humorné vlastnosti, dohromady se jedná o projekt myšlený se vší vážností, i když poněkud přitroublou a neohrabanou.

Výstava nakonec ukazuje archetypální pojetí toho, po čem jako lidé toužíme a co si přejeme, a je také drobnou výpovědí a představou o tom, jakým způsobem za svými přáními kráčíme a jak se nám to všechno daří.

Část názvu výstavy Domov je tam, odkud chceme vypadnout naznačuje, že se jedná o součást stejnojmenného výtvarného cyklu, kterému se autor věnuje dlouhodobě a přestože má různé podoby a témata, nachází množství příbuzností napříč jednotlivými projekty.

Hynek Chmelař, Pokusy a přání aneb domov je tam, odkud chceme vypadnout, Galerie Jáma 10, Ostrava, 29. června – 22. července 2021