Kultura a umění Kultura

Přibyslavský plenér (také) rusko-izraelským okem

Přibyslavský plenér_instalace_I_foto_Petr Kovář Přibyslavský plenér_instalace_II_foto_Petr Kovář Přibyslavský plenér_instalace_III_foto_Petr Kovář Přibyslavský plenér_instalace_IV_foto_Petr Kovář Přibyslavský plenér_instalace_V_foto_Petr Kovář Přibyslavský plenér_instalace_VI_foto_Petr Kovář Přibyslavský plenér_Natalia Zourabová_foto_Petr Kovář

Teprve podruhé, ale s mimořádnou zahraniční účastí, se uskutečnil Přibyslavský plenér organizovaný malířským párem Hanou Sommerovou a Jaroslavem Grodlem.

Když před necelými dvěma sty lety vyrazili francouzští malíři soustředění kolem Théodora Rousseaua do „plenéru“ poblíž vesnice Barbizon, aby se od ateliérových klišé zpodobňování přírody dostali k jejímu „reálnému“ obrazu, otevřeli také téma „sociální politiky“ zobrazování venkova. Nejen to, jak plují mraky, ale také jak pod nimi klopýtá člověk – nejznáměji asi v Milletových Sběračkách klasů. Když v roce 2010 vzniká v Izraeli skupina pěti v Rusku narozených malířek s názvem The New Barbizon, zdůrazňuje opět malbu, která si pro motivy jde ke každodennímu „venkovnímu“ pozorování, ale současně není jen prostým opakováním dvě stě let starého impulsu, ale spíše analýzou či průzkumem toho, co to vlastně „plenér“ znamená, co obnáší pozorovatelský realismus, který jej charakterizuje, je zkoumáním jedinečnosti takového záznamu byť stále „totožné“ klopýtající kolektivní reality.

Přístup živého bezprostředního malování blízkého právě Novým Barbizonkám uplatňuje ve své malbě i Jaroslav Grodl (1984), absolvent pražské Akademie výtvarných umění. Když se s partnerkou Hanou Sommerovou (1996), také studentkou AVU, nastěhovali do Přibyslavi na Vysočině, začali zvát obdobně smýšlející malíře k týdenním setkáním. Na jejich pozvání si pak letos přijela do Přibyslavi zamalovat právě Natalia Zourabová (1975), členka The New Barbizon. Oproti dalším účastníkům se zaměřila výhradně na krajinu městské zástavby a pohybu lidí v ní. V „plenéru“ zachycuje život na náměstí, auto před rodinným domem, prosklené průčelí místní základní školy nebo interiér baru. Opakovaně (programově!) malují s Jaroslavem Grodlem na stejném místě ve stejném čase – realita je spoluutvářená.

Spolu s Natalií, Hankou a Jardou tvořili letošní plenér další studenti nebo absolventi vysokých uměleckých škol (AVU, FaVU, UMPRUM); Jakub Falat, Eliška Hanuš, Jindřiška Jonešová, Matěj Lipavský, Lenka Štěpánková a Karolína Šulcová. Vybrané práce pak vystavili v galerii Janáček, jejíž majitel se v Přibyslavi už třicet let věnuje výrobě a prodeji malířského plátna. Dvůr této továrničky posloužil při vernisáži k prezentaci zejména rozměrnějších pláten skvěle instalovaných na čtyřmetrových hromadách uskladněného dřeva.

Jestliže venkov slouží starým či novým barbizoncům k uchopení reality, propisuje se toto jejich chápání taktéž zpětně do prostředí samého. To je dlouhodobý proces, ale, jak při letošním velmi milém a přátelském setkání zaznělo, krajina člověka kultivuje, kultivuje ho její pozorování a reflexe z tohoto pozorování vzešlá, takže doufám, že to propisování prostřednictvím dalších malířských setkání Jardovi a Hance vydrží.

Přibyslavský plenér, galerie Janáček, Přibyslav, 21. srpna – 15. září 2021. Výstava se po skončení přesouvá do Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, 16. září – 13. října 2021.