Poezie Kultura

Sklizeň

Gertruda Gruberová-Goepfertová: Krajina (1986)

Báseň Gertrudy Gruberové-Goepfertové, která vyšla ve sbírce Zimní klavír (Triáda, 2003).

léto odchází
za ním vlečka
dlouhý stín

podzim mi podává

sládnoucí krajinu
švestkově ojíněnou

Malířka a básnířka Gertruda Gruberová-Goepfertová se narodila roku 1924 v Horních Dubenkách na Vysočině, vyrůstala v Kyjově, studovala na UMPRUM u Františka Tichého. V roce 1949 odešla do exilu, zemřela v roce 2014 v Rosenheimu.