Dokument Média

KN na hraně: Potřebujeme pomoc!

Koláž Tomáš Koloc

Kulturní noviny jsou v krizi. Současná doba zkomplikovala způsob, jakým funguje jediné družstevní a pouze čtenáři podporované nezávislé kulturně-politické médium v republice. Prosíme o pomoc při stabilizaci redakce. Stačí, když jednotlivec přispěje málem, od více čtenářů přijde záchrana. Prosím čtěte!

Nezávislé periodikum Kulturní noviny vstupuje do dvanáctého roku své existence. Unikátní družstevní mediální projekt, který je založen pouze na svépomoci a podpoře okruhu příznivců (nemáme žádného majitele, který by nám za zpracovávání svých témat platil účty a mzdy, ba ani nepronajímáme své stránky k uveřejňování reklam, nad jejichž obsahem bychom pak neměli kontrolu) zanechal do dnešních dnů svébytnou stopu na českém mediálním poli: V naší databázi jsou stovky autorů a tisíce článků rozepjatých obsahově od kultury přes sociálně-politickou problematiku až po environmentální témata, které nárazově přejímají i větší servery v Česku jako Info.cz, Tiscali.cz či Seznam.cz, ale i náš partnerský německý družstevní deník Die Tageszeitung (taz), švýcarská a švédská státní rozhlasová stanice (SRF a SR), nebo Das Gedicht (největší časopis v německy mluvícím světě zaměřený na poezii). Bližší informace o novinách a jejich redakční strategii jsou uvedeny níže.

Za dosavadní podporu svým příznivcům vděčně děkujeme!

Dosavadní svépomocný model je však v současné krizové době neudržitelný. Proto vyhlašujeme tuto kampaň na podporu Kulturních novin a prosíme všechny, komu na naší činnosti aspoň trochu záleží, o pomoc.

CO POTŘEBUJEME? STABILIZOVANOU VÝKONNOU REDAKCI.

Kulturní noviny nemají od roku 2020 jediného šéfredaktora. Jednotlivá vydání nově připravují střídavě tři odpovědní redaktoři: Petr Kovář, Tomáš Koloc a Jakub Grombíř, kteří letos druhý rokem přešli na režim čtrnáctideníku, který ovšem oproti 7 příspěvkům, na které jste byli zvyklí z týdeníku, přináší nově kolem 18 příspěvků na jedno číslo.

Základem existence KN je výkonná redakce: Tu tvoří dva redaktoři (technický redaktor Jakub Grombíř a obsahový redaktor Tomáš Koloc) a externí korektorka (Dominika Bayerová). Existence této výkonné redakce je reálně ohrožena. Její podpora je jádrem naší kampaně.

Aktuální finanční stav – rozpočet 10 tisíc Kč měsíčně: Za poslední rok čtenářská podpora – trvalé i příležitostné platby – mírně narostla a měsíční příjem tvořil v roce v průměru necelých 10 tisíc Kč. Z něj jsme malými částkami platili pravidelně pouze technickou (nikoli obsahovou) část redakce, dále webhosting, nutné opravy a úpravy.

Cílový finanční stav – rozpočet 30 tisíc Kč měsíčně: Tato částka zajistí stabilnější existenci a soustředěnou práci našich dvou redaktorů (kteří jsou oba na „pandemické“ volné noze bez dalšího pravidelného příjmu a přitom oba v KN odvádějí práci nejméně v rozsahu polovičního pracovního úvazku) a korektorky, a platbu průběžných provozních položek. Částka přispěje k větší vyrovnanosti, pestrosti i kvalitě obsahu.

Výsledná cílová částka na rok 2021 je tedy 360 tisíc Kč.

O výši získaných peněz – popřípadě výší měsíčních plateb – vás budeme průběžně informovat, ale s případnou podporou prosím neváhejte. Situace je vážná.

Vybereme-li více, než je první cíl, věnujeme peníze prioritně na přípravu nové administrace (redakčního webového systému), protože stávající systém je už nutno modernizovat.

JAK POMOCI? I STOKORUNOU MĚSÍČNĚ. POJĎME DO TOHO!

Podpora trvalým příkazem je pro KN nejpotřebnější. Pravidelné, třeba i menší částky, nám umožňují plánovat práci i provoz. A zvyšují pocit nezávislosti a bezpečí.

Kdyby nám například přispívalo 200 nových čtenářů-podporovatelů částkou 100 Kč měsíčně (což je 50 Kč na jedno vydání, a pokud bychom obnovili týdenní periodu, tak 25 Kč na vydání), tak máme vyhráno!

Kdyby stejný počet lidí přispíval částkou 150 Kč, tak si můžeme dovolit šetřit na novou administraci.

Ale samozřejmě nám pomůže jakákoli pravidelná či jednorázová částka v jakoukoli roční dobu.

Náš účet a další údaje pro podporu Kulturních novin:
2400830379/2010 (Fio Banka)

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ2320100000002400830379
Variabilní symbol: 111

Do poznámky prosím uveďte své jméno a obec.

Jako právnická osoba můžeme poskytovat potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Napište si o ně případně na adresu druzstvo@kulturni-noviny.cz.

Pozor!

Prosíme též, pokud je to možné, abyste se nám spolu s platbou přihlásili na mail druzstvo@kulturni-noviny.cz. Zařadíme vás do seznamu podporovatelů KN a až vydáme – podobně jako už několikrát v minulosti – tištěný speciál Kulturních novin, rádi vám jej zdarma zašleme.

PÁR SLOV O SOUČASNÝCH KULTURNÍCH NOVINÁCH

Našim stálým čtenářům není asi třeba blíže opakovat to, co znají, ale přesto shrnu stručně redakční strategii: Kulturní noviny jsou médiem, jehož základem není a priori politický program ani oborová svázanost, ale především zájem o kulturu života a o občana, jenž je vystaven působení politiky a nejrůznějších kulturně-sociálních trendů a současně má upřímnou snahu najít svou vlastní svébytnou pozici ve společnosti.

CO JE A BUDE VŽDY PRO KULTURNÍ NOVINY DŮLEŽITÉ?

- Duchovní, kulturní a ekonomické alternativy k mainstreamu, který občany názorově modeluje a unifikuje.

- Kritika asociálních stránek politiky a trendů vedoucích k manipulaci s jednotlivcem.

- Občanská solidarita.

- Sociální tematika. Vztah člověka k člověku a člověka k přírodě.

- Objevování nových kulturních obzorů a připomínání toho, co je z minulosti stále živé a inspirativní.

- Původnost a solidnost myšlení, setrvalá snaha o oproštěnost od ideologických schémat.

- Společným jmenovatelem Kulturních novin je a zůstane: Zájem o jakéhokoli jednotlivce v kontextu společnosti.

CO JE NAŠÍM HLAVNÍM PŘÍNOSEM – DNES I DO BUDOUCNA?

- Jedinečné články o kultuře (literatura, film a televize, výtvarné umění, divadlo, hudba) a její hlubší reflexe. Máme ojedinělé umělecké přílohy (OFF Format, Poiesis).

- Trvalé zaměření na environmentální témata. Jsme také jedním ze zakládajících subjektů novinářské ceny Ekopublika.

- Články se sociální tematikou specifické svým kontaktem s reálným životem. Kulturní noviny mj. dlouhodobě mapují vliv světově bezprecedentních českých exekucí na život obyvatel ČR, a též české bezdomovectví (když se na podzim 2019 v Praze odehrálo dvoudenní kolokvium úředníků státní správy se sociálními pracovníky a odborníky z řad vědců zaměření na řešení českého bezdomovectví, Kulturní noviny byly jediným periodikem z několika přizvaných, které se ho zúčastnilo).

- Reportáže, jejichž síla je v osobním angažmá reportéra se sociálním prostředí, a rozhovory s vybranými osobnostmi, které z nadhledu délky svého života a hloubky svého díla mohou naše čtenáře inspirovat.

- Pohled na aktuální témata zahraniční optikou „shora“ i „zespoda“. „Shora“ využíváme jedinečný kontakt na partnerské významné německé družstevní noviny taz, z nichž počínaje rokem 2020 zveřejňujeme v každém čísle překlad minimálně jednoho aktuálního textu, „zdola“ jde o síť spřátelených zpravodajů v Rakousku, Německu, Španělsku, Itálii, Británii, USA, ale i dalších zemích, odkud nám posílají své aktuální reflexe.

- Využíváme své četné kontakty na zkušené slovenské publicisty.

- V českém prostředí přinášíme ojedinělou původní fejetonistickou tvorbu, zrcadlící literárně naši dobu.

- Pandemickou krizi jsme s počátkem roku 2020 zreflektovali v několika reportážích a anketách a posléze jsme zavedli nový seriál „Dobrých koronazpráv“, které přinášejí nestranné zprávy a návody zejména z oblasti vědeckého světa.

- Počínaje číslem 4/2021 začínáme se zveřejňováním úspěšných textů Kulturních novin v angličtině, určených k jejich mezinárodní prezentaci.

Máme jistě stále co zlepšovat a rádi na tom budeme pracovat. Ale bez vaší podpory se neobejdeme.

JAKOU MÁME ODEZVU?

Naši čtenáři jsou podle Google Analytics rozmístěni po celé republice, největší ohniska jsou v Brně a v Praze. Máme čtenáře i v zahraničí. Omezím se pro ilustraci na zjednodušený odhad čtenářské situace podle údajů Google Analytics:

* Desetitisíce příležitostných čtenářů, kteří si za posledních několik let na internetu vyhledali náš text podle jeho specifického obsahu.

* Stálý okruh čtenářů, jejichž počet se v posledních letech pohybuje mezi 1 500 až 2000.

Rádi bychom počet našich stálých čtenářů zvýšili propagačními aktivitami, ale i ty potřebují zvýšenou podporu.

Děkujeme předem za vaši přízeň!