Poezie Kultura

Vrátil se podzim…

Kazimierz Stabrowski: Zlatá podzimní pohádka. 1910, pastel na papíře, 87x100. Repro Wikimedia Commons

Melancholie žlutého listí v básni A. B. Dostala z cyklu Minuty, vydaného v roce 1906.

Vrátil se podzim; pod stromy svítí
spadané, žluté listí;
lze už jen květy poslední svíti,
poslední sloky spřísti.

Lze už jen nazpět do léta zříti,
a jak to v trávě svistí,
epilog svého marného žití
smutně a mlčky čísti.

Bělounká vlákna ještě se chytí
na suché, choré listí;

poslední růže v slunci se třpytí:
k smrti se rosou čistí…

Za chvíli všecko v mlhy se zřítí,
touhy i nenávisti.

Adolf Bohuslav Dostal (1873–1940) byl redaktorem časopisu Zlatá Praha, dramaturgem Švandova divadla a prvním českým překladatelem Heinricha Manna. Pocházel z významné pražské kulturní rodiny, jeho sestrou byla herečka Leopolda Dostalová. Za první světové války bojoval v polských legiích, pak působil na ministerstvu obrany ve Varšavě a byl starostou města Ottynia. Po rozdělení Polska v roce 1939 byl mezi polskými důstojníky zlikvidovanými NKVD.