Kultura a umění Kultura

Podruhé v krajinách třetích

V krajinách třetích II Jana Turecká V krajinách třetích II Marek Fexa V krajinách třetích II Martin Jelínek V krajinách třetích II, pohled do instalace v TICHO46

Imaginativní, posthumanisticky vyznívající text zve do výstavy v pelhřimovském prostoru TICHO46, který spolu s tamo vzniklým Klubem korealistických aktivit spoluutváří umělec a kurátor Jakub Minářů.

Vážení a milí, vítejte v Tichu,

snad náhoda nebo osud, možná dlouhá chvíle, anebo touha po umění svedla vaše kroky na výstavu V krajinách třetích II sestavenou pod kurátorským dohledem umělce, teoretika, stavitele a tak trochu poustevníka MgA. Jakuba Minářů, který je vzácný a neutuchající spiritus agens význačného spolku CCA. Už první výstava v krajinách třetích dokázala spojit zdánlivě nesourodé umělecké individuality v promyšlené koncepci soustředěné na otázku psychologizujícího modelu projekce vnější vnímané krajiny soustředěné do vnitra a skrze umělecké dílo zpět ven a díky jeho vystavení přímo do veřejného prostoru. Sen se tak mohl střetnout s realitou. Kontury věcných obrysů se hravě rozpíjely nebo ztrácely. Jindy však mohly nabývat nečekaně konkrétních obrysů a znovu se vytrácet do krajiny stínů.

Doba tomu chtěla, že ono zvnitřnění se stalo díky různým společenským omezením obecnou nutností, často končící destruktivní sebereflexí, v lepším případě sladkým alkoholickým oparem chvilkového zapomnění na sebe samého, který se však druhého dne vracel s o to větší intenzitou. Sen a pro ty šťastnější volná krajina se stávala útočištěm touhy po setkání s někým či něčím dalším, jiným než všedně známým, snad překvapivým, šokujícím nebo naopak tišícím zjitřenou mysl.

V současných krajinách třetích se Země již vylidnila, lidé opustili domov a vládu převzala lesní zvěř. Prozíraví (nebylo jich mnoho, patrně jen jeden) nasedli do kosmických lodí k putování nekonečným vesmírem a k heroickým objevům kontinentů neznámých planet prorostlých zvláštní hutnou hmotou, připomínající známé shluky kořenů a hornin podobných měkkým tkáním s tekoucími oblaky (romantičtí trosečníci o tom složili nové básně). Na Zemi čas zmizel jako nepotřebná hodnota. Když zvířata cítila potřebu spánku, usnula a tehdy se jim zdálo o křehkých stínech lidí kráčejících v dokonale symetrických kruzích sem a tam a lidé na cizích planetách snili o modrých a černých ptácích, žhoucích motýlech a zlatém bůžku v psí podobě, který přísně a přesto s pochopením naplňuje smyslem veškeré dění. Ukládali si to v paměti jak svitky pergamenu pokryté hieroglyfickým písmem, které však ztratilo smysl ve chvíli, kdy se poslední, kdo by ho snad byl schopný přeložit, odpoutal od Země a započal svou kosmickou pouť.

Buďte bez obav, ještě to není konec, možná jen jeho začátek…

V krajinách třetích II, Jana Turecká, Marek Fexa, Martin Jelínek, prostor TICHO46, Starý Pelhřimov, 2. října – 10. října 2021