Poezie Kultura

Měsíc

Foto Tomáš Koloc.

Báseň finské lyričky Edith Södergranové (1892–1923).

Jak zvláštní a nevýslovné je vše,
co je mrtvé:
mrtvý list a mrtvý člověk,
a měsíční kotouč.
Všechny květiny znají tajemství,
a les je zachovává,
že kroužení měsíce okolo země
je dráha smrti.
A měsíc přede svou podivuhodnou tkáň,
kterou květiny milují,
a měsíc opřádá svou pohádkovou sítí
všechno, co žije.
A srp měsíce kosí květiny
za pozdních podzimních nocí
a všechny květiny čekají polibek měsíce
v touze nekonečné.

Přeložil Josef B. Michl, vyšlo ve výboru Země, která není (Odeon, 1990).