Komentář Domov

Chvála bláznovství

Oto Hudec: Vlajka Země, repro novacvernovka.eu

Dělíme se na blázny, kteří chtějí dobrovolnou střídmostí zachránit svět, a na blázny, kteří je mají za blázny.

Říká se, že děti a blázni mluví pravdu. A bylo to v Andersenově pohádce právě dítě, které křičelo: „Císař je nahý!“. A mělo pravdu. A pravdu má i Greta Thunbergová (která už ani není dítě a už vůbec ne blázen). A upozorňuje na velmi nepříjemné věci. Ti, co to nechtějí slyšet, se ji snaží umlčet, nebo aspoň ponížit či zdiskreditovat. Například tím, že ji označí za psychicky nemocnou osobu, kterou tím pádem nemusíme brát vážně. Nemusíme? A takže, kdo má deprese, ten je blázen a toho nemáme brát vážně? A byl Vincent van Gogh blázen, když si uřízl ucho? Byli Jan Jakub Ryba či Ernest Hemingway blázni, když spáchali sebevraždu? Přesto lidé obdivují jejich obrazy, poslouchají jejich hudbu, čtou jejich knihy. Myslím, že je lépe se pořádně zamyslet nad tím, co nám Greta Thunbergová sděluje: „Krize způsobená globálním oteplováním je tak závažná, že lidstvo čelí existenciální krizi, která může vést ke konci naší civilizace, tak, jak ji dosud známe.“ A na závěr prohlašuje: „Neposlouchejte mě, poslouchejte vědce.“ Ale oni nám to sdělují i zcela seriózní (a dospělí) vědci, ale málokdo je poslouchá. Podle Mezivládního panelu pro změnu klimatu máme méně než 12 let do okamžiku, kdy nebudeme moci napravit naše chyby. Například náš přední klimatolog Alexander Ač říká: „Ano, mnoho expertů zabývajících se důsledky oteplování již několik desetiletí upozorňuje, že lidstvo stojí před civilizačním problémem. Některé věci se pomalu, ale opravdu velmi pomalu mění, nicméně globální emise stále rostou. Řešení změny klimatu se tak vzdalujeme.“

Že pořád ještě spousta lidí nechápe, na co Greta Thunbergová a klimatologové upozorňují, o tom svědčí prohlášení poslance Jiřího Kobzy (SPD), který pravil v rozhovoru pro T. Magazín „Paradoxem je, že dosud se nikdo nezabýval otázkou, jaký dopad bude mít na biosféru snížení obsahu CO2 v atmosféře.“ (z odpovědi na otázku, zda Evropská unie má dobrou strategii, pokud se snaží prosadit uhlíkovou neutralitu). Ale ten není blázen. Jen totální ignorant.

Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí našeho ústavního pořádku je u nás zaručena osobní svoboda, právo vlastnit majetek, právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru, svobodně bádat a umělecky tvořit. Všechna tato a ještě další práva zůstanou zaručena, i pokud se uskromníme a dáme přednost budoucnosti před okamžitou rozmařilostí. Listina nám totiž nezaručuje, že máme právo plýtvat, zvyšovat HDP, trávit dovolenou u moře, nepracovat a mít se stále lépe. Ne, taková práva nám nikdo nezaručuje. Přesto se spousta lidí zřejmě domnívá, že tato práva mají, a že mladá Švédka jim je chce sebrat. Ve filmu „Wake Up, Freak Out“ se na závěr říká: „Žijeme v neobyčejné době. Zabránit, aby se globální oteplování rozběhlo nezadržitelně, je nejdůležitější úkol v celé historii lidstva – a připadl na nás, abychom jej vykonali. Když to neučiníme, vše, čeho se v životě snažíme dosáhnout, bude zničeno nebo se stane bezvýznamným… Ti, co zde byli před námi, o problému nevěděli. A ti co přijdou po nás, už s tím nebudou moci nic dělat… Ale my, my ještě můžeme! Měli bychom sebou už hodit.“

Pokud se vám toto prohlášení jeví jako bláznivé, tak zvolejme s Erasmem Rotterdamským: „Všechno štěstí v životě pochází výhradně od bláznivosti.“