Dokument Ekonomika,Média

Ekonomika KN: Velké díky za podporu a prosíme, neustávejte

Obrázek Tomáš Koloc.

V únoru jsme vyhlásili kampaň na podporu KN v kritické situaci (https://www.kulturni-noviny.cz/permalink/31309). V tíživém období lockdownu bylo zapotřebí noviny podpořit a stabilizovat ohroženou redakci. To se částečně podařilo (viz níže) a všem, kteří přispěli jednorázově či zřídili trvalý příkaz, patří upřímný dík. KN jedou dále! K vytčenému rozpočtovému cíli pro rok 2021 nám ještě zbývá kus cesty ujít. Prosíme, neustávejte v podpoře, cílová rovinka je před námi.

Při vyhlášení kampaně jsme nastínili minimální cílovou částku pro rok 2021, která by stabilizovala redakci (dva honorovaní redaktoři a korektorka plus technické provozní platby). Šlo o 360 tisíc Kč, tedy 30 tisíc Kč za měsíc.

DOSAVADNÍ BILANCE A VÝHLED NA KONCI ROKU

K začátku srpna jsme dosáhli částky necelých 140 tisíc, což činilo na jeden měsíc zhruba 20 tisíc Kč. Velkou roli ve skladbě této částky hrály jednorázové příspěvky v měsících únoru a březnu bezprostředně po vyhlášení kampaně. Podpora formou trvalých příkazů na menší částky vzrostla, ale zatím nepřesáhla 10 tis. Kč měsíčně a zatím nepostačí na pokrytí rozpočtu v závěru roku.
Prosíme, neustávejte v podpoře ani v posledních měsících roku 2021. Pomůže nám jakákoli částka. Trvalé příkazy umožňují novinám lépe plánovat provoz do budoucna.

JAK PODPOŘIT KULTURNÍ NOVINY?

Platbou na účet:
2400830379/2010 (Fio Banka)
Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ2320100000002400830379
Variabilní symbol: 111
Do poznámky prosím uveďte své jméno a obec.

Jako právnická osoba můžeme poskytovat potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Napište si o ně případně na adresu druzstvo@kulturni-noviny.cz.

Pozor!
Prosíme též, pokud je to možné, abyste se nám spolu s platbou přihlásili na mail druzstvo@kulturni-noviny.cz. Zařadíme vás do seznamu podporovatelů KN a až vydáme – podobně jako už několikrát v minulosti – tištěný speciál Kulturních novin, rádi vám jej zdarma zašleme.