Kultura a umění Kultura

Truhla času: Jak sdělovat dětem nesdělitelné

Andri Snaer Magnason

Kniha Islanďana Andriho Snæra Magnasona na pomezí pohádky a fantasy.

„Sigrún vylezla z truhly a pomalu vstoupila do chodby… zamířila do obýváku. Sotva vešla, leknutím sebou trhla, protože ke stropu se vzneslo hejno racků. Koloušek uvelebený na pohovce se polekaně postavil a vyskočil oknem ven. Uprostřed pokoje se tyčil vzrostlý smrk, jehož kořeny prorůstaly parketami, a celý jeden roh místnosti byl zarostlý kapradím…“

Rodiče Sigrún i ostatních dětí z městečka zůstávají v truhlách, do nichž čas nepronikne, a s nimi ostatní dospělí. Svět se „porouchal“. Děti mají strach. Ale šedovlasá žena jménem Lilian o ně ve svém domě pečuje a postupně jim vypráví dávný příběh z bájných časů. Je to příběh o princezně Havrantýnce a jejím otci, který chtěl dobýt celý svět. Chtěl také přemoci čas, a tak nechal vkládat Havrantýnku stále častěji do truhly času, aby zůstala stále mladá. Havrantýnka ale není spokojená… Rozehrává se tak příběh o krutosti a iluzi, moci a vzpouře, ale také o naději a lásce v mnoha podobách.

Jak souvisí vyprávění o dávné princezně a králi, rytířích a trpaslících s příběhem moderní dívky Sigrún? A proberou se Sigrúnini rodiče a dají spolu s dětmi a ostatními dospělými svět zase do pořádku?

Napínavý příběh na pomezí pohádky a fantasy pro starší děti od známého islandského spisovatele nabízí barvité obrazy, napětí a dobrodružství i dobro a zlo trochu nepohádkovitě promíchané. Ale nabízí ještě něco navíc. Za zrcadlem příběhu cítíme znepokojivé poselství o stavu našeho světa a jeho kořenech. Dozvídáme se, že ač to bylo zakázáno, poštval král zvířata proti lidem. Objevuje se ale varování: Ten, kdo to udělá, ztratí to, co je mu nejdražší. Truhly času, nabízené jako úžasný moderní vynález, který lidem umožní prožívat jen šťastné a slunečné chvíle, se nakonec ukážou být pastí. A spása přichází od jedné moudré ženy jménem Lilian a od dětí, které se učí vyprávět trochu jiný příběh nežli ten, který jim byl předkládán.

„Proč jsi ale nic neudělala, když byl svět začarovaný?“ ptají se děti Lilian. „Nebyla jsem si jistá, jestli je začarovaný, nebo jestli z něj spadla kletba. Lidé toho tolik zničili! Všichni závodili s časem a snažili se si pořídit co nejvíc zbytečností. Všechno krásné zničili. Nakonec je doběhla a uvěznila vlastní hloupost,“ vysvětluje Lilian.

Andri Snær Magnason se tu řadí mezi spisovatele pro děti, kteří ukazují na vztah západního, resp. moderního člověka k času jako významný kořen současné krize západní civilizace. Vzpomeňme v této souvislosti na Exupéryho Malého prince a jeho údiv nad obchodníkem s patentními pilulkami, které utišují žízeň: Nebude-li člověk muset pít, ušetří padesát tři minuty za týden! Nebo na méně známou, ale stejně pozoruhodnou knížku Michaela Endeho, Děvčátko Momo a ukradený čas, kde lidé uvěřili šedivým mužům z Ústavu pro úspory času a začali si u nich šetřit hodiny svého času, aby pak z nich měli úroky.

Truhla času je důležitá knížka, která zastřeným pohádkovým způsobem sděluje nesdělitelné: svět je ohrožen a dospělí si s tím neví rady. Umožní rodičům a dětem vést dialog o stínech a hrozbách moderního světa i o tom, na čem v životě skutečně záleží.

Andri Snær Magnason: Truhla času. Argo, Praha, 2021, 275 stran, z islandského originálu Tímakistan přeložila Marta Bartošková