Poezie Kultura

Leo Freimuth: Šedivý Pánbu

Jaroslav Panuška: Mor, 1903, kvaš, papír, tužka 360 x 530

Tak, bože, smutno nikdy nebylo mi,
jak někdo cizí by mi v srdce sáh.
Zazpíval večer, zkrvavěly stromy
A šedý Pánbu zpívá na horách.

Slyšíš ten zpěv? A hory zvoní, zvoní.
Máš dosti tvrdou zem a dost jsi nah,
bys padnout moh a rozdrat tělo o ni.
A večer jde a já mám strach, mám strach.

Slyšíš ten zpěv? A život vztekle vyje.
To není píseň hor, to není píseň vod.
Závratných křídel těžká melodie.
A smutný člověk strach má o život.

Slyšíš ten zpěv? Co pláče to v mé cele?
Ledovou rukou kdos mi v srdce sáh.
Je divný večer, stromy zkrvavělé.
Šedivý Pánbu zpívá na horách.

Leo Freimuth se narodil roku 1877 v jihočeské Sedlici. Jako student pražské techniky patřil k okruhu anarchistických umělců okolo S. K. Neumanna. Jeho styl výrazně ovlivnil Heinrich Heine, kterého překládal do češtiny. Po ukončení studií zanechal literární činnosti, byl ředitelem cukrovaru a majitelem farmaceutické továrny. Zahynul roku 1942 ve vyhlazovacím táboře.