Literární ukázka Věda,Kultura

Počteníčko: Kitt Peak

Kitt Peak. Foto Stephen Lea, CC-BY-SA-3.0

Z vyprávění George S. Mumforda o všedním životě na astronomické observatoři.

V divočině kolem vysokohorské observatoře na Kitt Peaku v Arizoně je živá příroda zastoupena především skunky. Jedné noci se jistému skunkovi podařilo nějak proklouznout do kuchyně. Kuchař ho stačil zahnat do komory na smetáky a zavřel dveře. Další hodinu se pak několik světových astronomických kapacit radilo, jak skunka bezpečně vyhnat. Někdo navrhl, že by se mohla udělat cestička za salátových listů od dveří komory na zápraží. Když byla cestička vysypána, astronomové na dané znamení prudce otevřeli oboje dveře. Načež po vyznačené cestičce vběhl do komory další skunk.

Přeložil Jiří Grygar. Z knihy Sto astronomických omylů uvedených na pravou míru (Svoboda, Praha 1988).