Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Deník Marty Fišerové Cwiklinski, 31. prosince 2021 – 13. 1. 2022

Marta Fišerová Cwiklinski, Repro otevrenakultura.cz Foto: archiv Marty Fišerové Cwiklinski Foto: archiv Marty Fišerové Cwiklinski Foto: archiv Marty Fišerové Cwiklinski

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Marta Fišerová Cwiklinski (1987) je vizuální umělkyně a kurátorka. Studovala v ateliéru Environment na Fakultě výtvarných umění. Účastnila se řady zahraničních stáží zaměřených na kurátorskou praxi, jako kurátorka působila například v brněnském Domě umění nebo v galerii Klubovna (2014-19), kterou založila. Jako jeden z mála prostorů mimo hlavní instituce fungovala Klubovna velkoryse v mezinárodním rozměru. Ve své umělecké práci se zabývá vztahy člověka a prostředí, a to jak v environmentálním či ekologickém významu, tak ve smyslu sociálních interakcí, společenských myšlenkových konstruktů a kulturních dogmat. Deník, který překlenuje letopočet, vytvořila oproštěnou formou haiku.

 

31.12.

Zimní je slunce.

Hřejivá béž, suchý stvol,

červené tečky.

 

1.1.

Kaluže modré,

hlavonožci flekatí.

Nebe v blátě.

 

2.1.

Teplota jara.

Klubko mušek nad keři

motá se vzduchem.

 

3.1.

Světlo z boku.

Vítr na horizontu.

Dub třímá listy.

 

4.1.

Voda z nebe.

Rastr kapek v ploše,

fragmenty světa.

 

5.1.

Šedo, smutek, tma.

Obloha bez pigmentu,

lidé ve spěchu.

 

6.1.

Druhý den šero.

Světlo jak optický klam

představivosti.

 

7.1.

Růžové ráno.

Černý lesk, křídla ptáků

směřují východ.

 

8.1.

Stříbrné jíní.

Cesta lesem a srnci

na poli hrabou.

 

9.1.

Mrazivé, bílé

kousky padají, brhlík

sedí v krychli.

 

10.1.

Padá. A kusy

chmýří tají na kaši.

Hýl, neon šera.

 

11.1.

Přimrzlé slunce

nehřeje. A přesto je

trocha radosti!

 

12.1.

Odlesk modravé

oblohy na ploše skla

zlomil ptačí krk.

 

13.1.

Březová větev.

Králík jí okusuje

vlající vlasy.