Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Deník Jana Vičara, 14.–27. ledna 2022

Obrázek nebo fotografie#44074 Obrázek nebo fotografie#44075 Obrázek nebo fotografie#44076 Obrázek nebo fotografie#44077 Obrázek nebo fotografie#44078 Obrázek nebo fotografie#44079 Obrázek nebo fotografie#44080 Obrázek nebo fotografie#44081 Obrázek nebo fotografie#44082 Obrázek nebo fotografie#44083 Obrázek nebo fotografie#44084 Obrázek nebo fotografie#44085

Jaký bude, je, byl rok od března 2021 do března 2022 z pohledu osobností spjatých s výtvarným uměním? Celoroční seriál, v němž celkem 26 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný deník, směs profesních, osobních i celospolečenských reflexí, vždy autorským záznamem dvou týdnů.

Jan Vičar (1967) je především grafik a cestovatel. Pokud není právě ve Francii nebo v Maroku, instaluje svoji výstavu v arizonském Phoenixu (právě nyní), anebo pracuje ve svém dřevěném domku v lesích pod Javořicí na Vysočině. Kurátor Radek Wohlmuth o něm napsal: „Jan Vičar zaujímá na české výtvarné scéně poměrně zvláštní postavení. Má klasické akademické školení, ale není mu cizí senzibilita lidového umělce. Vychází z tradic kraje svého zrodu, ale včleňuje do svých prací inspirace z jiných zemí a kultur. Čas od času přednáší na odborných vysokých školách, ale vedl i grafické kurzy ve věznici nebo psychiatrickém ústavu.“ Rozvíjí materiálové či technické experimenty (tiskne z rozličných druhů matric, ale například i klasický linoryt kombinací tisku z výšky a hloubky) a inspirací je mu stále častěji konkrétní osobní příběh nebo literatura. Deníkem se mu při cestě do Arizony stal skicák, v němž se mísí kresby a akvarely s postřehy a poznámkami, psanými ovšem ručně – ponecháváme tedy jeho deník autenticky „v obrazech“ a s mírným časovým přesahem.