Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Neuvěřitelná osmdesátka Miloše Štědroně

Miloš Štědroň - foto Ben Skála -  Wikimedia Commons

Jedna z ikonických postav brněnské a moravské hudební kultury oslavila 9. února letošního roku osmdesát let. Hudební skladatel, muzikolog a pedagog, a svým způsobem ojedinělý polyglot neustává ani v tomto věku ve svých aktivitách.

Potkat v Brně rychle kráčejícího, mírně nahrbeného Miloše Štědroně s aktovkou v ruce je častým obrazem, který znamená jediné: Jde někam do práce, nebo odněkud z práce. „Tam“ přednášel, účastnil se rozhlasového vysílání, divadelní zkoušky, vymýšlel s někým něco, konzultoval nějakou odbornou práci, poskytoval rozhovor. Pracoviště s nejpravděpodobnějším výskytem oslavence jsou již po desetiletí dvě: Katedra hudební vědy na MU, kde je milovaným profesorem, a Divadlo Husa na provázku, jehož je zakládajícím členem.

„Štědroň odpočívající“ je totéž co sněžný muž – nikdo jej nikdy neviděl. A výsledek tohoto celoživotního založení je hmatatelný: Neobyčejné množství kompozic nejrůznějšího určení (pro koncertní sály, studiové nahrávání, pro film i divadlo), publikací rozličného zaměření (s janáčkovským akcentem), stovky nebo snad i tisíce studentů a přátel, jimž poskytl přátelsky a nezištně kousek svého obřího know-how.

I autor této zdravice, stejně jako mnoho dalších, vděčí jubilantovi za mnohé. A rád by si pamatoval vše, co mu kdy vyprávěl, protože to bylo vždy neobyčejně zajímavé a inspirativní. Miloš Štědroň je chodící encyklopedií i vzácným pamětníkem. Z toku poutavého vyprávění se u něj vylupují originální příměry a podobenství. Třeba tohle: „Muzikál je pomsta opeře za její pýchu.“

Vážný hudební skladatel a současně autor slavných písní z Balady pro banditu ví moc dobře, o čem mluví.

Čerstvému osmdesátníkovi rádi přejeme z Kulturních novin hodně zdraví a sil do dalších let!