Čtrnáctideník Kulturní noviny

6. číslo pondělí 14. 3. 2022

Téma Domov

Zahrádkářské osady napříč časem a (evropským) kontinentem, aneb jak nakládat s mýty kolem zahrádkaření

Chatka v jedné z nejstarších pražských osad (Ořechovka). Foto Petr Gibas

V české společnosti existuje ve vztahu k zahrádkaření – zejména v podobě zahrádkářských osad – řada mýtů, jež přemýšlení, diskusi i rozhodování o zahrádkách předem určitým způsobem zabarvují. Že jde o mýty, je dáno tím, že se obraz zahrádek a jejich původu míjí s historickou i společenskou skutečností, zejména co se týče vzniku a účelu zahrádkaření ve městě. Tyto mýty a obraz, který o zahrádkách vykreslují, s sebou nesou určitý, spíše negativní náboj. Fungují tak na rovině emocí spíše než na rovině věcné (argumentace). Protože jsou tyto mýty stále součástí obecného povědomí, je dobré se na ně blíže podívat a prozkoumat jejich hodnotové podhoubí i to, jak předznamenávají porozumění a rozhodování nejen o zahrádkářských osadách, ale v důsledku i o současném městě a jeho budoucnosti.

Ony mýty jsou přinejmenším čtyři a fungují ruku v ruce. Prvním z velmi rozšířených mýtů je mýtus o české jedinečnosti zahrádkaření obecně a zahrádkářských osad zvláště. Zahrádkaření a zejména zahrádkářské osady jsou jeho prostřednictvím vykresleny j ... více »

Komentář Domov,Ekonomika

D1 a A1 a jak to bude dál

Souběh s A1 u Kirchbergu. Foto Miroslav Vyka

Dopravní projektanti o prokletí gumokolů, kochání se na Vysočině a dvou zdánlivých jistotách.

Dopřál jsem si po deseti letech zážitek z naší milované historické dálnice D1 – úsek mezi vyústěním D0 za Průhonicemi a výjezdem Brno-západ a zpět. Uvědomil jsem si, že ta trasa je moc krásná a nebýt pravého pruhu, z devadesáti procent tvořeného kam ... více »

Společnost a politika Zahraničí,Politika,Věda

Vydírání, nebo kooperace

taz

Experimentální věda hledá odpověď na otázku, zda se dá Putinova politika teoreticky vysvětlit. Přenáší teorii her do sociální a politické oblasti.

S jakou bezcitností ohrožuje Putin už podruhé světový mír? Jaký je to člověk a odkud se bere jeho podpora mezi obyvatelstvem? Překvapivé odpovědi poskytuje už nějakou dobu experimentální teorie her, která musela zásadně zrevidovat jeden známý teorém ... více »

Společnost a politika Zahraničí,Média

Poděkování českým novinářům za tuto válku

Vít Zapletal, demonstrující v roce 2014 na Staroměstském náměstí v Praze proti válce na Donbase.

Pravda a láska, která se nezbavila lží a nenávisti

Proč právě teď psát o prolhanosti českých novinářů? Není to provokace? Není to snad obhajoba ruské agrese? Není to úplně mimo? Není. Mám neodolatelnou chuť vypsat vše právě v této době, kdy se to nejméně hodí. Proto, že vidím jasnou souvislost. Je t ... více »

Společnost a politika Zahraničí

Jak svět přichází o Byzanc aneb damnatio memoriae v přímém přenosu

Hagia Sofia, Istanbul. Foto autor

Erdoğanův režim skrývá a zavírá byzantské památky.

Když v roce 2001 turecký ústavní soud rozpustil Stranu ctnosti (pro přílišný klerikalismus), její pragmatičtější členové založili Stranu pokroku a spravedlnosti (AKP), zatímco idealistické či radikální křídlo zformovalo Stranu blaženosti (SP). Zatím ... více »

Společnost a politika Domov,Dokumenty

Charta 2022 aneb In dubio pro Libertate

Logo Charty 2022.

Úplné znění

1. Právo na zachování lidské důstojnosti je nejvýznamnějším právem občana demokratického právního státu. 2. Vyjádření vlastního názoru může být předmětem kritiky, ale nikdy nesmí být předmětem perzekuce, diskriminace či dehonestace ze strany státní ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura

Další dávka z Drnovic

Moravské krajiny Miloše Spurného

Dvě fotografické publikace a knížka a komponovaný večer o rumunském Banátu.

Mírně povzbuzen čteností posledního článku na podobné téma jdu se podělit o další příjemné zážitky tak či onak pocházející z nevelké, ale zajímavé obce na Vyškovsku. Jednou z jejích zajímavostí je Pavel Klvač, sociolog, environmentalista, ředitel (o ... více »

Kultura a umění Kultura

Malíř a uctívatel moře od Fernanda Légera

Svatopluk Sulek: Nábřeží, tuš a tempera, nedatováno. Foto: archiv

Svatopluk Sulek (1921-2007) umění v sobě miloval, ale o sobě v umění nepřemýšlel.

Mnohokrát byl učiněn pokus, stanovit objektivní měřítka, za nichž výtvarný umělec může být nezapomenutelným. Vždy to byl experiment stejně pošetilý, neboť v této záležitosti odjakživa panuje subjektivní mínění. Z té příčiny je dnes malíř Svatopluk ... více »

Kultura a umění Věda,Kultura

Je to zobrazené skutečně přítomné?

Obálka knihy

Poněkud opožděná recenze knihy, která ale zatím nezastarala.

Tys to fakt přečetl, těch asi čtyři sta stránek? Proč by ne. Neříkám, že to šlo rychle, celkem mi to zabralo skoro dva měsíce. - Skutečná přítomnost? To je nějaká filozofie? Taky trochu, ale v první řadě dějiny výtvarného umění. Hele, podtitul zní ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Deník Marie Štindlové, 25. února – 10. března 2022

25. 2. 2022

Závěrečný díl deníku, který v mozaice pohledů 27 umělkyň, kurátorů, teoretiček a sběratelů umění tvoří společný obraz jednoho roku.

Marie Štindlová (1990) vystudovala Fakultu výtvarných umění v Brně. Ve své práci uvažuje o možnostech textu ve výtvarném umění, uplatněném často v kombinaci s architekturou. Vytváří atmosférické instalace, které by se jako celek daly označit básněmi ... více »

Kultura a umění Domov,Kultura,Osobnosti

Boj s větrnými mlýny anebo životopis průšviháře 5.

Nákresy uzlů: Boris Šlechta

Na pokračování uveřejňujeme paměti legendárního východočeského barda devíti uměleckých řemesel (herec, loutkoherec, loutkář, malíř, výtvarník, scénograf, ilustrátor, umělecký knihař a básník).

A tak jsem kreslil i hrál (a režíroval), po všechny roky školní. Mé kreslířské nadání mi vysloužilo i členství ve vodním skautu (v Brandýse nad Labem, kde jsem chodil do páté školy obecné). Byl jsem snad jediný vodák, který neuměl plavat (i když pod ... více »

Poezie Kultura

Sonet na starou paní v parku

Foto Benjamin Gimmel, Free Pictures Project

Viktor Fischl je znám jako autor románů Kuropění, Dvorní šašci a Zátiší s houpacím koněm, Hovorů s Janem Masarykem nebo jako izraelský diplomat jménem Avigdor Dagan. Méně se ví o jeho tvorbě básnické, například o sbírce Anglické sonety (vydané v Melantrichu roku 1946), z níž pochází následující ukázka.

 

Pár bílých koní, kočí v livreji, když Big Ben v dálce čtyři bije, kočárem jede starou alejí jak za královny Viktorie. Nevidí jícny černých kráterů, již bez ozvěny pohltily lesy hlas štváčů, vtipálků, žoldnéřů, páterů. Jen šelestění stromů pod nebesy ... více »

Literární ukázka Kultura

Počteníčko: První jarní skřivan

Ilustrace Edou Martina k Rollandově knize.

Jak v Burgundsku za časů Ludvíka XIII. prožíval konec zimy Colas Breugnon, hrdina Rollandova románu Dobrý člověk ještě žije.

Pít a potom pracovat a pracovat a potom pít, jaký to krásný život! Vidím kolem sebe škarohlídy, jak bručí. Říkají, že jsem si to zvolil pěknou dobu na své zpívání, časy jsou dnes smutné. Není smutných časů, jsou jenom smutní, zamračení lidé. A z těc ... více »

Fejeton Kultura

…marné vaše proti nám jsou vzteky

Vlajky všech 14 slovanských národů ve věnci.

Hrom a peklo…

Ve chvílích, kdy  slovanský svět  prožívá trauma z bratrovražedné války mezi  Ruskem a Ukrajinou , jako by se na něj sesypala všechna bída světa. Snaže se od toho odreagovat, brouzdám po síti, dívám se mimo jiné, kdy otevřou safari nedaleko mého byd ... více »