Dokument Média

NOVÝ ROK, NOVÝ ZAČÁTEK: PODPOŘTE KULTURNÍ NOVINY!

Obrázek Tomáš Koloc

Do roku 2022 jsme vstoupili s pevným předsevzetím pokračovat v naší mediální misi a zlepšovat se. Prosíme o podporu. V loňském roce jsme díky vám, čtenářům, překonali kritické období. Čeká nás ekonomicky obtížný rok, ale neztrácíme optimismus, podobně jako Karel Havlíček Borovský v roce 1848 (viz níže). Pojďte do toho s námi!

Jsme v počátečním období roku. Prosím, předplaťte si další rok existence nezávislého občansky založeného média, které svým hlasem přispívá k pluralitě českého mediálního pole.

Po loňské kampani za záchranu a stabilizaci KN stojíme na počátku roku s tímto základem: Víme, že jsme schopni naplnit ze stávajících příspěvků zhruba 35 % našeho ideálního cílového rozpočtu. Ten by měl dosáhnout 360 tisíc Kč na rok. Každý váš příspěvek napomůže přiblížení tomuto stavu. Jednorázový příspěvek i zřízení trvalého příkazu na sebemenší částku. Trvalý příkaz nám umožňuje lépe plánovat, jednorázový příspěvek zase řešit aktuální potřeby (z nichž prioritní je pro nejbližší období nová podoba našeho webu).

A pro připomenutí toho, že náš cíl ani snaha nejsou zdaleka nové, dovolím si ocitovat slova velkého českého novináře a redaktora tehdy nových Národních novin Karla Havlíčka Borovského ze dne 30. května 1848:

„Vůbec ale utvrdili jsme se tím ve starém oumyslu svém, že nechceme nikdy s novinami svými v nějakém spojení neb svazku s vládou býti, a byť by byla vláda jakákoli, třeba ouplně dle smýšlení s námi se srovnávající.“ A o kousek dále KHB důsledně dodává: „Bude-li ale vláda naše tak jak posavad pokračovati, přinuceni budeme chovati se ouplně jako noviny opposiční.“

Takže, dejme se do společného díla! A děkujeme všem, kteří nás dosud podpořili i těm, kteří tak v budoucnu učiní.

JAK PODPOŘIT KULTURNÍ NOVINY?

Platbou na účet: 2400830379/2010 (Fio Banka) Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ2320100000002400830379 Variabilní symbol: 111 Do poznámky prosím uveďte své jméno a obec.

Jako právnická osoba můžeme poskytovat potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Napište si o ně případně na adresu druzstvo@kulturni-noviny.cz.

Pozor! Prosíme též, pokud je to možné, abyste se nám spolu s platbou přihlásili na mail druzstvo@kulturni-noviny.cz. Zařadíme vás do seznamu podporovatelů KN a až vydáme – podobně jako už několikrát v minulosti – tištěný speciál Kulturních novin, rádi vám jej zdarma zašleme.