Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

září 2014

Offformat Kultura

O galerii

Představení brněnské galerie OFF/FORMAT a nové kurátorské přílohy Kulturních novin.

Galerie OFF/FORMAT je malá, takříkajíc nezávislá galerie, která se zaměřuje na prezentaci prací mladých především tuzemských umělců. Rozhodujícím kritériem pro výběr umělce je kvalita díla, která jde napříč tématy, formami a médii, takže se u nás st ... více »

Offformat Kultura

Paradox lháře

Pohled do instalace výstavy Paradox lháře

V pražské galerii 35M2 byla zahájena výstava prací Jakuba Tomáše, malíře, jehož díla jste mohli nedávno vidět také v Brně v OFF/FORMATu. Výstavu zahájil Michal Pěchouček. Jeho kurátorský text zde přetiskujeme. 

Soubor maleb z posledního roku zastřešil Jakub Tomáš názvem odkazujícím ke známému filozofickému výroku o Kréťanech. Rozplétání tohoto tvrzení skýtá možnost volného pádu do studny logiky a v této souvislosti nám připomíná, že malířství samo o sobě l ... více »

Offformat Kultura

Stafáž přítomnosti

Pohled do instalace výstavy Stafáž přítomnosti

V souvislosti s aktuální pražskou výstavou Jakuba Tomáše, o které pojednává text Michala Pěchoučka, přinášíme nevzdálené off-hlédnutí za Tomášovou brněnskou expozicí.

Obraz Dobrý den pane Courbete, Signacu, Cézanne! parafrázuje známý obraz autora manifestu realismu. Měšťané, jejichž pozornosti a uznání se Courbet dovolával, jsou v Tomášově podání nahrazeni malíři – pokračovateli. Mění se perspektiva, umělec se ... více »