Offformat Kultura

O galerii

Představení brněnské galerie OFF/FORMAT a nové kurátorské přílohy Kulturních novin.

Galerie OFF/FORMAT je malá, takříkajíc nezávislá galerie, která se zaměřuje na prezentaci prací mladých především tuzemských umělců. Rozhodujícím kritériem pro výběr umělce je kvalita díla, která jde napříč tématy, formami a médii, takže se u nás střídají objekty se závěsnými obrazy, videem nebo site-specific instalacemi. Kvalitou je pak myšleno to, co považují za pozoruhodné tři ze tří odpovědných osob; je tedy nutné dojít ke shodě.

Galerii od jejího otevření v listopadu 2011 spoluvedou Ondřej Navrátil, Magda Navrátilová Garguláková a Petr Kovář, absolventi brněnské Fakulty výtvarných umění VUT nebo Semináře dějin umění FF MU, případně obou těchto škol.

Kurátorská příloha Kulturních novin by měla odrážet (ve smyslu zrcadlení, aniž by při něm došlo k záměně stran) podněty, jimž se nejen z pozice kurátorů galerie věnujeme, a tedy i dílem předjímat či dodatečně reflektovat naši výstavní činnost i v širším kontextu dalších aktivit oněch pozoruhodných umělců.

Kurátorská příloha nechce být kritikou současné výtvarné kritiky ani nejrychlejším výtvarným zpravodajem. Tvoří se množinou komentářů, úvah, poznámek a glos, ale i přejatých tiskových zpráv, citací jiných tiskovin nebo pozvánek.

Vítejte!

http://www.offformat.cz