Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

říjen 2015

Offformat Kultura

V zelených zátokách benátské laguny

Herman de Vries, pohled do expozice nizozemského pavilonu. Foto: Petr Kovář

Vzhledem k sousloví „Všechny budoucnosti světa“, které se stalo osou letošního benátského Bienále, asi neudiví, že v jeho rámci narazíme i na prezentace, které tematizují environmentální rozměr lidské existence. Překvapení je o to menší, že jsme řadu zelených a zelenajících se projektů mohli zaznamenat na mamutích přehlídkách umění již v minulosti, stačí připomenout poslední Documentu v Kasselu. Jak se kurátoři, umělci a environmentalisté vyrovnali s problematikou tentokrát? Vydejme se na krátkou procházku městem, jehož obyvatelé mají v tomto ohledu skutečně o čem přemýšlet.

Sraz je před ázerbájdžánským pavilónem, respektive jeho částí B. Zatímco áčko je jakýmsi přehledovým koncentrátem „ázerbájdžánské moderny“, krotké avantgardy vznikající v místech politicky, kulturně i geograficky vzdálených uměleckým epicentrům Zápa ... více »

Offformat Kultura

Zpráva z Benátského bienále: nelžete, buďte čestní a slušní

Pohled na instalaci Adriany Piperové. Foto: Marta Kovářová

Benátské bienále, prestižní mezinárodní přehlídka současného umění, pozvolna uzavírá svůj padesátý šestý ročník. Letošní ambiciózní, přitom citlivě zvolené téma, All the World’s Futures, naznačuje, že umělci a kurátoři tu hodlají přispět k vizím chodu světa.

Mám rodinného příbuzného, vědce, který se skutečně trápí (ne)strategickými a nesystémovými kroky naší společnosti. Sám přitom rozvíjí a snaží se prosadit, ze své pozice jednotlivce stojícího vně vlivných skupin, určitá řešení alespoň dílčích problém ... více »

Offformat Kultura

Hrana je hladina

Lucia Sceranková? Šálky. Repro: archiv galerie OFF/FORMAT

DIY manipulace a interpretace ve fotografiích a objektech Lucii Scerankové a Kataríny Hruškové, aneb první poprázdninová výstava v galerii OFF/FORMAT.

Schodiště, ručník, nůžky, příprava bramborové kaše, šálek mléka, hvízdání konvice. Konvenční domácí objekty, ruchy a aktivity jsou jedním ze stabilních, opakovaně se navracejících motivů obou autorek. Spíš než „ženský pohled“ ( i když osobní a intim ... více »

Offformat Kultura

S flexou na houby, s nůší na trpaslíky

Tomáš Hlavenka, Jana Hlavenková Prekopová, Pět minut za městem, OGV, Jihlava, pozvánka. Repro: archiv OGV, Jihlava

Tohle má být výstava s přírodní tematikou? Tomáš Hlavenka a Jana Hlavenková Prekopová v jihlavské Alternativě.

S jakým očekáváním člověk přichází na výstavu s názvem Pět minut za městem? Očekává téma přírody, krajiny, snad i ve formě lyrického sladkobolného útěku z města. Ale tváří v tvář exponátům výstavy Tomáše Hlavenky a Jany Hlavenkové Prekopové si nutně ... více »

Offformat Kultura

ura In vent

Obálka knihy Ján Mančuška, První retrospektiva

Když už je nám zvykem psát tu o věcech a dění, jimiž jsme skutečně zaujati, nemohu nezmínit mlžným pozastavením knihu / katalog První inventura, jakož i inventuru majetku a idejí mně blízké školy.

Ve škole, kde učím, děláme inventuru vybavení učeben a kabinetů každý rok. To je jistě běžné. Jde o to zjistit, jak se po roce používání změnil stav věcí, prostor, který staví rámec možnostem výuky. Ale samozřejmě vzhledem k agendě, případně nutnost ... více »