Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

leden 2015

Offformat Kultura

Chvíle

Barbora Zentková + Julia Gryboś, video z instalace Chvíle v galerii OFF/FORMAT, 2014

Chodíte ještě na výstavy za silnými smyslovými zážitky? Výstava Barbory Zentkové a Julie Gryboś takový nabízí, lhostejný ke škatulkám oborů a disciplín, emocionální i konceptuální. Pokud jste ochotni chvíli se zdržet.

Když se v jedné z úvodních pasáží Hesseho Stepní vlk s obezřetnou plachostí a neskrývaným opovržením pohybuje ulicí města, odhaluje čtenáři starou zeď, kterou si oblíbil proto, že na ní zkrátka vůbec nic není. Nejde ani o sentiment kvalitní zedničin ... více »

Offformat Kultura

Proměna neurčitého k určité holosti

„Představme si umělecký proces jako návštěvu cizího kraje a pozdější vyprávění o zážitcích,“ aneb další pohled na výstavu Barbory Zentkové a Julie Gryboś v galerii OFF/FORMAT.

Je pro mne složité verbalizovat můj dojem z umělecké činnosti Barbory Zentkové a Julie Gryboś, přestože je budovaný na základě letité zkušenosti s oběma. Julii jsem poprvé potkala během stáže na Akademii Sztuk Pieknych ve Varšavě. Julie tam přišla z ... více »

Offformat Kultura

Mezera v mezeře

Lenka Lindaurová: Mezera 25: Mladé umění v Česku 1990−2014. Společnost Jindřicha Chalupeckého 2014.

Poznámky ke knize Lenky Lindaurové Mezera 25: Mladé umění v Česku 1990−2014.

Jak se umění stává dějepisem? Na počátku jsou samozřejmě výstavy, kurátoři, galeristé, recenzenti. Pak katalogy, publikace a výstavy aspirující na mapování určité tendence, okruhu či mikrofáze. Nakonec se tohoto materiálu zmocňují historici umění a ... více »

Offformat Kultura

Jak těžké je být v současné Evropě Evropankou

Meriç Algün Ringborg: Billboards, 2012. Foto: Moderna Museet / Åsa Lundén

V říjnu jsem měla to štěstí, že zrovna při mé návštěvě Moderna Museet ve Stockholmu probíhala vernisáž Meriç Algün Ringborg: Becoming European. Rozhovor s touto mladou energickou umělkyní mě zaujal natolik, že jsem posléze pátrala i po její další, mně dosud neznámé tvorbě.

Meriç Algün Ringborg se narodila v roce 1983 v evropské části Istanbulu. Nyní žije a tvoří ve Švédsku, ve Stockholmu. V posledních letech se její práce zaměřuje na reflektování vlastních zkušeností s poznáváním nových kultur, jazyků, tradic a předev ... více »

Offformat Kultura

3 x 3

Vladimír Véla, Nádoba IV, kombinovaná technika na plátně, 60 x 50 cm, 2012. Foto: Archiv autora

Přivlastnění není zločin, a tak tedy ve zkratce o současných obrazech i o textech o současných obrazech současně.

Černá hodinka Hledal výrazové možnosti pro své vize zaznamenat téma a nepřestat být součástí Všude jako by byla nejpodstatnější nějaká nepatřičnost srdce parohy seník větve relikviář   Petr Kovář: VAŇOUS, Petr. Černá hodinka. Ateliér: čtrnáctideník ... více »