Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

březen 2015

Offformat Kultura

Vesmírná shoda?

Jiří Štourač, Na půdě, olej/plátno, 190 x 160 cm, 2014, Foto: archiv OGV Jihlava

Uvidět, prožít… (4 pojetí figury) v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě, Cena kritiky za mladou malbu 2015 v Galerii kritiků v Praze a Uprostřed hluku vlastní kroky slyšet autorské dvojice Julia Gryboś a Barbora Zentková v Domě umění města Brna, tři výstavy v doprovodu mimozemšťana.

Existuje nějaká společná gramatika umění?“ zeptala se mě jedna blízká příbuzná. Nějaký společný základ, který je cítit pod všemi specifiky a subjektivními přístupy? Noam Chomsky například formuluje existenci univerzální gramatiky v oblasti jazyka. T ... více »

Offformat Kultura

Výt + Ter = VSZ / Výtvarník plus teoretik vytřou světu zrak

Výtěr - plakát s vyznačenámi dvojicemi výtvarníků a teoretiků, které se domluvily na roční spolupráci

Letošní Týden výtvarné kultury v Brně přinesl vyvrcholení loňské otevřené výzvy pro výtvarné umělce a teoretiky. Ve čtyřech týdenních výstavních termínech prezentuje galerie OFF/FORMAT výsledky roční spolupráce osmi párů „výtvarník-teoretik“.

Proč teoretici nechodí na vernisáže? Protože jim současné umění připadá stále více nesrozumitelné? Proč je současné umění nesrozumitelné? Protože zůstává u vhledu umělce, ale chybí mu nadhled teoretika? Toho, který obsáhne prostor uvnitř i vně? Je m ... více »

Offformat Kultura

Ariadnino klubko filosofie bláznovství a výtvarné tvorby (1. část)

Románská hlavice sloupu, sochař Gislebertus, katedrála sv. Lazara, Autun, poč. 12. stol., Repro: http://www.znakyznackyznameni.cz/000_zzz/strom.html

Fenomén šílenství, vyjádřený termíny follia, furore či mania, je respektovanou energií tvůrčí inspirace. Červená nit filosofie bláznovství a šílenství nás vede historickým labyrintem evropského myšlení: od názorů Sokratových a Platonovy řeči v Illisu přes pozdní středověk až k dominujícím složkám concettismu v teoriích o umělcově tvorbě; od estetických názorů Giordana Bruna přes teoretiky manýrismu až po estetiku art brut ve dvacátém století.

Vkroč do písku, neb šílím nade všemi, ach, mušlemi, jež stříbří tvoje pata, jež dotknutím v nich zrodí perly tuhé, že nemusí být rosou samodruhé. (Luis de Góngora: Moře) Od časů triumfu osvícenství v sedmnáctém a osmnáctém století je mimorozumový pr ... více »

Offformat Kultura

Mark Ther feat Franz Schmelz

ilustrativní foto z filmu Enkel (2012), Foto: archiv galerie OFF/FORMAT

Mark Ther, laureát Ceny Jindřicha Chalupeckého (2011), ve svých videofilmech odkrývá tabuizovaná provokativní témata prostřednictvím vytříbené estetiky. Výsledek je tak často emotivně velmi kontrastní.

Část galerie je ponořena do tmy, stěny jsou zahaleny černým plátnem, několik židlí se obrací k bílé ploše. Třičtvrtěhodinová projekce, kterou je na ní možno shlédnout, se nepromítá v typické galerijní smyčce, ale jen v určitou dobu či na požádání. N ... více »

Offformat Kultura

Rozmarná glosa o dvojjediné kontinuitě

Denisa Krausová, Zátiši s růží a melounem, olej na plátně, 2015, Foto: archiv autorky

Pokud se nacházíte v přísném životním režimu, pro nějž kupříkladu můžete navštívit pouze jednu malířskou výstavu v měsíci, pak vám pro duben doporučuji společnou výstavu Denisy Krausové a Markéty Hosové v brněnském divadle Reduta.

V  prvním vydání této přílohy jsem avizoval, že kromě recenzí a dalších obsáhlejších textů by se tu měly objevovat také krátké glosy a pozvánky na výstavy. Přihází se tedy první vlaštovka. Snad jen na okraj: Výstava Inspirováno neznámým autorem je ... více »