Offformat Kultura

Výt + Ter = VSZ / Výtvarník plus teoretik vytřou světu zrak

Výtěr - plakát s vyznačenámi dvojicemi výtvarníků a teoretiků, které se domluvily na roční spolupráci

Letošní Týden výtvarné kultury v Brně přinesl vyvrcholení loňské otevřené výzvy pro výtvarné umělce a teoretiky. Ve čtyřech týdenních výstavních termínech prezentuje galerie OFF/FORMAT výsledky roční spolupráce osmi párů „výtvarník-teoretik“.

Proč teoretici nechodí na vernisáže? Protože jim současné umění připadá stále více nesrozumitelné? Proč je současné umění nesrozumitelné? Protože zůstává u vhledu umělce, ale chybí mu nadhled teoretika? Toho, který obsáhne prostor uvnitř i vně? Je možné, že při současné specializaci oborů se umělecká teorie a praxe specializují tak, že se vzájemně míjí? Ale co víc, zdá se, že se úplně míjejí i lidé samotní, že teoretik se s výtvarníkem nejen nepotká na vernisáži, ale, probůh, už zřejmě ani v hospodě! Kde je mladý Teige a mladý Chalupecký? Která mladá umělecká skupina má ve svých řadách teoretika? Který výtvarník ještě nemá vlastní galerii, nebo si alespoň příležitostně nezakurátoruje?

Například Fakultu výtvarných umění Vysokého učení technického a Seminář dějin umění Masarykovy univerzity od sebe v Brně fyzicky dělí jen čtyři sta dvacet metrů. Spojíme-li umělecké střevo výtvarníka a střevo teoretika umění, dostaneme se na společných čtrnáct metrů. Kolik teoretiků a výtvarníků potřebujeme k tomu, aby překlenuli tuto dnes propastnou vzdálenost? V případě FaVU a Filozofické fakulty by to bylo třicet od každého a k tomu ještě jedno slepé.

„Vážený výtvarníku, vážený výtvarný teoretiku, nabízíme vám účast na společensky prospěšné akci VÝTĚR. Ta je pokusem o spojení profesních drah výtvarníků a teoretiků. Tato otevřená výzva má být impulsem k setkání výtvarných umělců a teoretiků, kteří se chtějí podílet na změně této situace!“ hlásal plakát, který jsme vylepovali v únoru roku 2014. Na naši otevřenou výzvu k Výtěru reagovalo padesát výtvarníků a šestnáct teoretiků různého věku, vzdělání i místa působení. Na internetových stránkách, které byly spuštěny před samotným setkáním, se prezentovalo dvacet osm výtvarníků a všichni teoretici.

To podstatné, vytvoření párů Výt + Ter, proběhlo na vernisáži 11. března 2014 ve výstavním prostoru Archivu Masarykovy univerzity: Při příchodu byl každý výtvarník i teoretik čitelně označen, výtvarníci požádáni, aby se zdržovali u svého vystaveného díla, u teoretiků jsme předpokládali přirozeně živý zájem a pohyb. Výběr partnera měl probíhat svobodně, ale rychle. Počáteční atmosféra setkání byla zprvu rozpačitá, nesmělí teoretici se kumulovali na chodbě a sebevědomější výtvarníci si vytipované osoby odchytávali. Méně otrlí výtvarníci tvořili skupinky s dalšími výtvarníky. Jako organizátoři jsme chtěli nechat akci volný průběh, ale vidouce situaci, jsme uzavřené kruhy nabourávali a stydlivější osobnosti vzájemně jemně představovali. Po hodině a půl seznamování si skutečně do oka padlo deset výtvarníků a teoretiků, kteří zpečetili svůj svazek Výt + Ter při veřejném závěrečném vyhlašování (dvě výtvarnice vytvořily přes protesty organizátorů anarchistický nelegitimní homogenní svazek Vý + Vý, u jednoho páru došlo k vzájemnému zalíbení bohužel později a po týdnu se marně dovolávali oficiálního posvěcení jejich svazku).

Svazkem se vyhlášené dvojice zavázaly ke spolupráci, která v roce 2015 vyvrcholí výstavou v galerii OFF/FORMAT. Společně vytvoří koncepci a teoretik doprovodí výstavu svého výtvarníka textem a úvodním slovem. Z deseti párů výtvarníků a teoretiků dodnes zůstalo aktivních osm dvojic. Některé z nich realizují společně mimořádně plodnou výstavní činnost a vytírají světu zrak, jiné dvojice spolu komunikují ze zahraničních stáží pouze virtuálně. Intenzita vzniklých spolupracujících vztahů je různá, z pozice organizátorů jsme ji nijak neovlivňovali. K čemu to vedlo a co se povedlo? Výsledky Výtěru po roce jsou z 8/10 pozitivní. Můžete je zhlédnout v cyklu krátkodobých výstav, který v galerii OFF/FORMAT potrvá až do 8. dubna.

Výtěr (Jan Karpíšek / Dominika Halvová, Ondřej Horák / Marie Konečná, Petr Kunčík / Olga Čejková, Katarína Klusová / Klára Hudáková, Matěj Frank / Soňa Nováková, Jiří Žák / Jana Gazdagová, Pavlína Komoňová / Michaela Frank Barnová, Júlia Zorkovská / Ondřej Navrátil), galerie OFF/FORMAT, Brno, 11. března – 8. dubna 2015.