Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

srpen 2015

Offformat Kultura

Slovy mezi obrazy aneb řezbář, krejčí a ten třetí

Esej nahlíží současnou výtvarnou publicistiku, které je zejména v nespecializovaném tisku jako šafránu, a to ještě šafránu často nesrozumitelného. Jaká jsou její úskalí a možnosti?

Motto:  Byl jsem telefonicky zavolán do Radiojournalu, abych něco přednesl, mohlo by to být tak něco – (…) O umění?, no ovšem, řekl jsem si, ale co z toho lidé budou mít? (Josef Čapek: Co má člověk z umění) Komu patří panna? Otázka nám asociuje příb ... více »

Offformat Kultura

Ariadnino klubko filosofie bláznovství a výtvarné tvorby (3., závěrečná část)

Nacistická výstava Zvrhlé umění, Haus der Kunst, Berlín. Únor 1938. Foto: Reuters - www.zpravy.aktualne.cz

Fenomén šílenství, vyjádřený termíny follia, furore či mania, je respektovanou energií tvůrčí inspirace. Autor eseje sleduje proměny abnormálního od řecké antiky až do současnosti.

Analýza posedlosti naší epochy je nesporně věrohodnější z hlediska sociálních věd, jež tvoří pomyslné přemostění mezi vědami humanitními a přírodovědami. Dění ve dvacátém věku a jeho interpretaci předznamenal i zakladatel moderní sociologie Max Webe ... více »

Offformat Kultura

Brněnské výhledy

Jiří Sobotka, Anamnesis, 1994, sádra, akrylát, tmel. Repro: www.jirisobotka.com

Sochař Jiří Sobotka a brněnský Špilberk – tato vazba je v současnosti aktuální. Většině, předpokládám, asociuje vyústění brněnské pomníkové kauzy „Skácel“. Navrženou monumentální hlavu „moravského barda“ z baterie nerezových trubek na spočinku kopce si ale zatím můžeme pouze představit. Pevnost na jeho vrcholku konvertovaná v městské muzeum však nyní nabízí také výstavu, která může sloužit jako hmatatelnější a reprezentativnější zdroj úsudku o tomto tvůrci.

Vítězství v soutěži, životní jubileum umělce (narozen 1955) a nepříliš rozsáhlé prostory galerie daly vzniknout výstavnímu tvaru, který lze snad označit za komorní retrospektivu. Z více než tří desetiletí tvůrčí produkce je tak představen omezený vý ... více »

Offformat Kultura

Užitkovost volného umění

Periférne Centrá, Unimo. Repro: www.ogv.cz

Jaká je současná vesnice? Je to místo, odkud zmizeli všichni mladí a kde pár stařen dožívá? Je to městský satelit, kam se jezdí lidé jen vyspat? Oáza klidu a poslední z mála míst, kde žije člověk v sepětí s přírodou? Výstava Vesnice je svět se naštěstí na takové otázky nepokouší jednoznačně odpovědět. Nabízí ale fenomén venkova, prostředí mimo umělecká centra, jako podnět pro tvorbu současných umělců.

„Domnívám se, že regiony čeká většinou něco jako skutečný kulturní převrat, kterým se prolomí zhoubný stereotyp o přednosti (jakékoliv) výtvarné tvorby – nad systematickým a opravdu zaujatým přijímáním umění,“ věští před dvaceti lety výtvarný teoret ... více »