Příloha Kulturních novin Příloha Offformat

listopad 2016

Offformat Kultura

Kýč a entropie současné umělecké mafie

Kresba Alexeye Klyuykova. Repro: Artalk.cz

Volné pozastavení nad „krizí současného umění“ odkrývá akceleraci kýčovitění umění pod bičem moderny. A bojovníky proti kýči: Františka Mikše, Igora Malijevského i formující se radikální realisty.

 Před skoro třemi lety se na stránkách Salonu, literární a kulturní přílohy deníku Právo, objevil text Igora Malijevského obnažující realitu tuzemského výtvarného provozu coby plíživého spiknutí. Spiklencům se podle autora podařilo vytvořit pevný kr ... více »

Offformat Kultura

Resuscitace a amputace

Jan Ambrůz, z projektu Kříže cesty sochy krajina lidé, od 2007. Foto: archiv Jana Ambrůze

Téma environmentálního umění, ekoaktivistických i sochařských zásahů do krajiny prostupuje tentokrát dvě patra v galerii OFF/FORMAT a tři desítky let tuzemské historie.

Umělecké intervence do krajiny jsou stejně staré jako umění samo a lze je považovat za projev estetických, spirituálních, ekonomických, mocenských a dalších potřeb lidské society. Především od 60. let minulého století začíná vedle těchto motivů posi ... více »

Offformat Kultura

„OUR PAIN, OUR WORDS!“

Takový normální autistický film. Repro: img.ceskatelevize.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ Ji.hlava 2016.

Účastnit se bylo možné od 25. do 30. října 2016 – avšak doprovodný program, s festivalem sice související, ale nikoliv přímo, prosekává chvíle nudy celý rok. A letos významné výročí! Z festivalátka nevyrostlo telátko, ani festivalisko, ale sličný dv ... více »

Offformat Kultura

Srdečně Váš mece-náš

Vernisáž výstavy, kurátoři, mecenáši, umělci, diváci. Foto: Vlasta Casadio

Letmá reflexe úspěšného experimentu v Galerii města Třince.

Galerie města Třince vznikla v roce 2012 a na popud vedení města byla začleněna do organizační struktury Knihovny Třinec.  Základy Galerie města Třince byly položeny ve výstavním prostoru v místním kulturním domě už dávno předtím. Bohužel tento pros ... více »

Offformat Kultura

Zahrada

Plán galerie OFF/FORMAT. Repro: archiv galerie

Místně specifická instalace laureáta Ceny Jindřicha Chalupeckého (2013), Dominika Langa, v galerii OFF/FORMAT.

Zahrada je symbolickým obrazem světa. Teprve když jsem při mýcení plevele ze záhonků začal nacházet nádherné dlouhé zakřivené zuby nutrií, pochopil jsem odvrácenou stranu zelené zahrady, temný kompost vzešlý z rozpadu jiných těl. Obracení hroudy s p ... více »