Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

leden 2016

Poiésis Kultura

Nová literární příloha

Obrázek nebo fotografie#18974

Redakce Kulturních novin připravila novou literární přílohu ve spolupráci s revue Weles.

Literární revue Weles je časopisem, který se věnuje zejména současné české poezii a próze. Reflektuje ale také tvorbu cizojazyčnou a prostor dává také kritické literární reflexi. Od roku 2003 vycházejí čtyři čísla ročně, která jsou příležitostně sp ... více »

Poiésis Kultura

PETRA PICHLOVÁ: Tenké průsvity dětského strachu

... zůstat bdělý v bezčasí návratu...

Minimalistickými prostředky na velmi malém půdorysu vystavěné básně Petry Pichlové jsou ohlédnutími, osobními rekapitulacemi, krátkými záznamy situací, nečekaně zahlédnutými vertikálami. Průsvity, noci, odrazy, rána – světlo tu není ornamentem či sc ... více »