Poiésis Kultura

Nová literární příloha

Obrázek nebo fotografie#18974

Redakce Kulturních novin připravila novou literární přílohu ve spolupráci s bývalým šéfredaktorem revue Weles.

Literární revue Weles je časopisem, který se věnuje zejména současné české poezii a próze. Reflektuje ale také tvorbu cizojazyčnou a prostor dává také kritické literární reflexi. Od roku 2003 vycházejí čtyři čísla ročně, která jsou příležitostně spojována do obsáhlejších dvojčísel. Od roku 2007 je jejím vydavatelem občanské sdružení Weles.

V nové příloze budeme přinášet ukázky z poezie a prózy vybrané Petrem Čermáčkem, jemuž tímto za jeho iniciativu děkujeme. První číslo nové přílohy představuje tvorbu básnířky Petry Pichlové, která v dvojčísle Welesu 60-61/2015 publikovala básně v rubrice Welesův debut.

Doufáme, že vás výběry ze současné české literatury zaujmou a budete se k nim pro občerstvení vracet. Jako ke Skácelově studánce…