Příloha Kulturních novin Příloha Poiésis

září 2016

Poiésis Kultura

IRENA ŠŤASTNÁ: Sběrači, paní a psi

… Usedne ztěžka. Vzdychne. / Až do noci mlčí s vázou.

  Překotné a uhrančivé. Tato dvě adjektiva jsou prvními, která mne napadnou, mám-li charakterizovat poezii Ireny Šťastné. Obrazy se střídají v tempu, které je přízračné, strhávají tě jako rozvodněná řeka, jak tanec dervišů. Opakují se, variují se, s ... více »