Poiésis Kultura

IRENA ŠŤASTNÁ: Sběrači, paní a psi

… Usedne ztěžka. Vzdychne. / Až do noci mlčí s vázou.

 

Překotné a uhrančivé. Tato dvě adjektiva jsou prvními, která mne napadnou, mám-li charakterizovat poezii Ireny Šťastné. Obrazy se střídají v tempu, které je přízračné, strhávají tě jako rozvodněná řeka, jak tanec dervišů. Opakují se, variují se, struktura básně je vyztužena seznamy: výčty postav označených činitelskými substantivy i výčty činností samotných. Asociativní řetězce, kterými by se mohl chlubit kdekterý surrealista, však za sebou skrývají také řád či alespoň stesk po něm. V živelném, životném i živočišném proudu náhle zahlédneš ztišené porozumění k zahlédnuté bolesti či samotě: Zevnitř nevymytá váza / na kraji stolu / čeká v kuchyni obou / tak moc by chtěly / být s ní.

Petr Čermáček

01

 

VE VELKOMĚSTĚ MIZEJÍCÍ LIDÉ

 

Smyčky nastražené na chodnících

a Pracovníci jež škubnou

sejmou chodce

ručkují lano.

Bezbranného ukrajovat od nohou.

Paty se v ústech rozmělňují obtížně

v jazyku prohlubeň obemkne odejmutou část.

 

Jiní staví podél trasy chmelové tyče.

Kořist je navázána

za spolehlivé ambulantní uzly

vlasy dolů v cárech.

 

Chodci všimnou-li si

sledují konání bezhlesně

mluvidla neměli od nepaměti.

 

Je vhodné dokázat gravitaci na chlupech.

Vánek komíhá vlasovými konci

ohlazují dlaždice

štěrk umetou postupně na stranu.

 

To už zpoza zábradlí

vylézají Zakuklenci stáhnout oděvy.

 

Táhlý zvuk starších

vystavených slunci přes poledne

vysává pot. Možná záchvěvy

rozhodně bez záškubů.

 

Za oběť padají další Vyvolenci.

 

Všimněme si ještě:

zvlhlo-li vše deštěm za rozbřesku

vyrašila semena břízek z jejich podpaží

do měsíce lze kácet

výnos bývá kolísavý.

 

Za ohradou je obuv řezána Nejmenšími na pásky

kůže má všestranné využití.

 

Bělostný nese kurkumu a vodu

pomaže visící dožlutava.

 

Sběrač se přižene postahovat cennosti.

Prsteny zůstanou na zemi jako návnada

zatímco za skleněnými panely kmitá dav.

Podivuhodní ředí jeho hustotu

rozklady na prvočinitele.

Za matky žádejte příplatek

zamezíte plození v mezonetech.

 

Ti s čepelí vyjmou dutiny

Ba přilnou k nim jako klisny.

Zpracování je u konce.

Zbytky všeho

nocují stékají prosakují.

Pach vniká do davu

jež zrychlí

po pomlce zneteční.

Prořídne.

 

Založení ohně navečer vyznívá jako nutnost.

Sesednout se u zdroje tepla.

Na závěr smést oharky pod vybranou dlaždici.

Novou smyčku natáhnout.

A hned zas lapat další osamělce.

 

 

02 

 

/ / /

 

Vozka s povozem sbírá z nároží

hnízda sundaná z komínů.

Po dláždění. Loukotě. Drkotání.

Za vousem směstnán člověk

uvyklý

že jen vlastní kabát

umí obejmout.

Zamlkle veze náklad.

Uzdou omotá strom.

Vynáší hnízda na val.

A shora shazuje

do tlam toulavých psů.

Polykají je v celku

i s vejci či ptáčaty

jsou-li uvnitř.

Jen pár varovných stébel

slétne do trávy.

Psi zakňučí dlouze.

Ocasy napřímí.

Vozka údivem oddálí dásně.

Tolikrát zde byl

vždy vše v tichu.

Vypadne mu jazyk.

Za léta bez užitku.

Zplaněl. Vysmekl se.

Vyměkl.

Nejčernější pes

povyskočí

a vprostřed pádu

cizí jazyk spolkne.

Zavyje slastí.

Dopadne na tlapy

a zavelí.

Smečka

vběhne tryskem na svah

utrhnout nohavici

nohu vozku.

Chtěl stát a civět

do oněmění.

Zvířata sběhnou kopec

vylízat místa sundaných hnízd.

Předtím ohlodají

uvázaný vůz koně.

Než udusají zem

rozutečou se do stran

za dalším masem.

 

03 

 

/ / /

 

Kos odpískne statistiku přeživších.

Noc bez pigmentu kráčí spát

za igelitový sáček

vzdutý ve křoví.

 

Dáme si

dvoustý kloakální polibek

těžký a zdlouhavý.

Foukneme na zrcadla.

K ležící postavě

nepoklekáme.

Žádná tu nečeká.

Chvátají míjí někam míří.

 

Hrudkovitá bílá stěna

dokulata dokola

jí je obehnána naše oblast

stékají po ní cizí sliny

rozevřu rty

nahnu se oním směrem

nechat je prostoupit

doutnat doutnat.

 

Pokojně se rozestupují hodiny

kdekdo vplouvá do zdymadel

zemdlený mrtvý unavený.

 

Pohyby. Hmoždíř. Želé. Aspik.

A ospice jako po dávném milování v komářím hejnu.

Více nezůstane.

 

 04

 

TRŽIŠTĚ VE LVOVĚ

 

Paní ve tvrdých gumákách

vdechuje čáru mlhy při zemi

s konví mléka na řídítkách kola

přímočaře šlape

na tržiště po čtveřici schodů

ven nevedou dokud neprodá.

 

Jiná paní smějící se horní dásní

vykasaná nad strouhu

v pytli fazole česnek.

 

V semknutí okolo dunivého města.

 

Zevnitř nevymytá váza

na kraji stolu

čeká v kuchyni obou

tak moc by chtěly

být s ní.

 

Až řetěz kola

místo růžence

odečítá zbývající hodiny

soumrakem cestou ke kuchyni.

Usedne ztěžka. Vzdychne.

Až do noci mlčí s vázou.

 

04

 

Irena Šťastná se narodila jako Irena Václavíková v roce 1978 v Opavě. Žije v Dobroslavicích na Opavsku. Absolvovala FPF Slezské univerzity a FF Ostravské univerzity. Poezii a povídky publikovala v časopisech Host, Protimluv, Psí víno, Tvar, UNI, Literární fórum, Pandora, Viselec, Weles, Zvuk, v antologiích a almanaších (V srdci černého pavouka, 2000; Cestou, 2004; Antologie české poezie 1986–2006, 2007; Ty, která píšeš − antologie současné české ženské povídky, česky 2008, portugalsky 2011; Sto nejlepších českých básní 2012; Nad střechami světlo − Über den Dächern das Licht, 2014; Briketa, ostravská poezie a poezie o Ostravě, 2014). Knižně vydala básnické sbírky Zámlky (Host, 2006), Všechny tvoje smrti (Literární salon Terezy Riedlbauchové, 2010), Živorodky (Perplex, 2013) a Žvýkání jader (Srdeční výdej, 2015), za které byla nominována na cenu Magnesia Litera. V roce 2012 byla nominována na Drážďanskou cenu lyriky.

 

rukopis